Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Aktualności ZOBACZ ARCHIWUM: 2012, 2013
   

2022.06.01 Komunikat o tymczasowym wyłączeniu Internetowego Biura Obsługi Klienta

podkreslenie

więcej

Komunikat

o tymczasowym wyłączeniu

Internetowego Biura Obsługi Klienta

2022.05.25 Informacja Urzędu Miasta o Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

podkreslenie

Drodzy Mieszkańcy
rozpoczęliśmy pracę nad opracowaniem Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy. Dokumenty powstają w ramach wspólnego Porozumienia Międzygminnego z dnia 24.05.2021r MOF Miasta Północy 17 samorządów Gmina Skarżysko – Kamienna Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, Gmina Ćmielów, Gmina Bałtów, Gmina Bodzechów, Gmina Waśniów, Gmina Kunów, Gmina Starachowice, Gmina Brody, Gmina Pawłów, Gmina Wąchock, Gmina Mirzec, Gmina Skarżysko Kościelne, Gmina Bliżyn, Gmina Suchedniów, Gmina Końskie , Gmina Stąporków.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, w skrócie SUMP (skrót od angielskiej nazwy Sustainable Urban Plan Mobility) to dokument strategiczny, który ma służyć poprawie mobilności mieszkańców.

Opracowanie planu pozwoli lepiej:
•             wykorzystać istniejącą infrastrukturę  w miastach, gminach i powiatach, w całym obszarze funkcjonalnym,
•             planować transport (w tym transport zbiorowy, rowerowy),
•             koordynować inwestycje.

Każdy z nas może aktywnie uczestniczyć w tworzeniu ww. dokumentów, dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy. Informacje uzyskane w ww. badaniu zostaną wykorzystane przy ich tworzeniu.

TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE

Poniżej link do ankiety:

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNp9vW5ALKacjV1G4B-E3ayGa9DibtJc2V0UZwQnTfFvZ9DQ/viewform

 

2022.01.03 Dzień wolny

podkreslenie

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

informuje swoich Odbiorców,

że w dniu 7 stycznia 2022 roku Administracja Spółki nie pracuje

- dzień wolny.

2021.10.18 Informacja o ewentualnych niedoborach ciśnienia w dniach 22-23 października 2021 roku

podkreslenie

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. informuje,

że w związku z pracami modernizacyjnymi na ujęciu wody

dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

w nocy z 22-23 października br. w godzinach 24.00 do 8.00 rano

mogą wystąpić niedobory ciśnienia na sieci wodociągowej.


Za utrudnienia przepraszamy.

2021.02.17 Nr alarmowy

podkreslenie

2020.06.02 Informacja na temat dopłat do wody dla posesji zlokalizowanych na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

podkreslenie

Dopłaty do wody dla posesji zlokalizowanych na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Zgodnie z Uchwałą nr XXIX/24/2020 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, informuje iż faktury za świadczone usługi w zakresie sprzedaży wody, wystawiane od kwietnia do czerwca br., uwzględniają zapisy powyższej uchwały. Oznacza to, że odbiorcy posiadający posesje na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego korzystają z dopłaty do wody i płacą w ww. okresie 1 zł brutto za 1 m3 zużytej wody. Opłata nie obejmuje odprowadzanych ścieków i opłat abonamentowych. Sposób wystawiania faktur reguluje Art. 106.e ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568).
Zwracamy uwagę, iż zgodnie z uchwałą, dopłata obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., tj. dla odczytów wodomierzy dokonanych pomiędzy marcem a czerwcem 2020 r.
Poniżej przedstawiamy przykładowy sposób wyliczenia na fakturze z dopłatą do wody (w kwotach brutto):


1.    Zużyta ilość wody                                                                                               10 m3
2.    Kwota, która byłaby do zapłaty bez uwzględnienia dopłaty do wody        44,55 zł
3.    Dopłata do wody                                                                                                31,40 zł

4.    Kwota do zapłaty z uwzględnieniem dopłaty do wody:
•    Kwota za sprzedaż wody                                                                                    41,40 zł
•    Dopłata do wody                                                                                                -31,40 zł
•    Opłata stała woda                                                                                               +3,15 zł
Do zapłaty:                                                                                                                  13,15 zł

5.    Skąd wynika, że odbiorca płaci faktycznie 1 zł za m3 wody:
•    Kwota za sprzedaż wody                                                                                    41,40 zł
•    Dopłata do wody                                                                                                -31,40 zł
Różnica (tyle płaci za wodę odbiorca):                                                                 10,00 zł
10 zł za 10 m3 zużytej wody czyli 1 zł za 1 m3
Zwracamy także uwagę, iż od czasu podjęcia ww. uchwały wielu odbiorców zaczęło zużywać większe ilości wody, co w konsekwencji może powodować otrzymywanie faktur w kwotach do zapłaty przewyższających kwoty z okresów poprzednich. Faktury są każdorazowo wystawiane na podstawie faktycznego zużycia wody.
Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje w sprawie faktur, dzwoniąc do Działu Handlowego pod nr telefonu  41 266 12 00 wew. 3.
 

2020.05.15 Komunikat o zmianie sposobu obsługi klientów w MWiK Sp. z o.o.

podkreslenie

więcej

Komunikat o zmianie sposobu obsługi klientów w MWiK Sp. z o.o.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim,
działając na podstawie zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878), informuje iż z dniem 18.05.2020 roku wprowadza się zmiany w sposobie obsługi klientów.

2020.03.25 Komunikat Światowej Organizacji Zdrowia

podkreslenie

więcej

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.

2018.10.22 Utrudnienia w dostawie wody

podkreslenie

więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych wodociągu magistralnego w ul. Denkowskiej, w dniu 24 października 2018 roku mogą wystąpić spadki ciśnienia wody w sieci wodociągowej na terenie miasta.
Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

2018.09.19 Informacja o zmianie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 31

podkreslenie

więcej

Informacja o zmianie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 31

2018.09.10 Nabór na stanowisko pracy

podkreslenie

więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja  Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza nabór ofert na stanowisko pracy: monter sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 1 osoba

2018.04.23 Przerwa w dostawie wody

podkreslenie

więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że z dnia 25.04.2018r. na 26.04.2018r., w godzinach nocnych, tj. 23:00 do 05:00 na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego mogą wystąpić przerwy w dostawie wody spowodowane konserwacjąurządzeń na sieci wodociągowej.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

2018.03.14 Komunikat Zarządu MWiK Sp. z o.o.

podkreslenie

więcej

Wobec sygnałów o pojawieniu się na terenie Ostrowca Św. osób podszywających się pod ekipy wymieniające wodomierze, Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja oświadcza, że nie prowadzi żadnych wymian w lokalach spółdzielni ani wspólnot mieszkaniowych.

 

2017.09.29 Komunikat laboratorium MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

podkreslenie

więcej

Komunikat z dnia 29 września 2017 roku

MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że woda w wodociągu miejskim spełnia wymagania fizykochemiczne i mikrobiologiczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

2017.09.12 Zakłócenia w dostawie wody

podkreslenie

więcej

MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w związku z przebudową wodociągu w ulicy Rzeczki mogą nastąpić zakłócenia w dostawie wody w dniu 13 września 2017 roku w godzinach od 10 do 18 w rejonie ulic:

 • Las Rzeczki
 • Jodłowa
 • Graniczna
 • Kraszewskiego
 • Folwark Piaski
 • Zwierzyniecka
 • Sasankowa
 • Daleka
 • Kasztanowa
 • Grabowiecka od ul. Granicznej do ul. Temidy
 • Długa od Ronda NSZ do granic miasta
 • Rzeczki od nr 91 do ul. Iłżeckiej
 • Miodowa od ul. Iłżeckiej do ul. Zwierzynieckiej
 • Iłżecka od skrzyżowania z ul. Rzeczki do skrzyżowania z ul. Miodową
 • Kol. Robotnicza od Ronda NSZ do ul. Kasztanowej wraz z przyległymi do niej ulicami

 

Za utrudnienia przepraszamy

2015.10.01 Zmiana operatora kasy

podkreslenie

więcej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych interesantów, MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że z dniem 1 października br uruchomiony został punkt kasowy firmy Monetia, który oprócz bezpłatnego przyjmowania i rozliczania faktur za świadczone usługi przez Spółkę prowadził będzie także inne rozliczenia finansowe (za odpłatnością).

Zapraszamy do korzystania z usług.

2015.02.11 ZMIANA GODZIN PRACY KASY

podkreslenie

więcej

Zarząd Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje mieszkańców,
że od dnia 1 marca 2015 roku kasa Spółki przy ul. Sienkiewicza 91 czynna będzie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00.

2014.10.16 Informacja o jakości wody z dnia 16 października 2014r.

podkreslenie

więcej

Informacja o jakości wody z dnia 16 października 2014r.

2012.04.19 Informacja o rozpoczęciu kompleksowego opracowywania projektów przykanalików

podkreslenie

więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje. że w związku z realizacją Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - etap l", w drodze przetargu nieograniczonego wybrała Wykonawców na opracowanie dokumentacji projektowej przykanalików...

   


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW