Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Dla klienta
   

Zarządzenie Nr 11/2014 Prezesa Zarządu MWiK Spółki z o.o. - data zamieszczenia: 2014.10.22

podkreslenie

więcej

Zarządzenie Prezesa Zarządu MWiK Spółki z o.o. w sprawie usystematyzowania zasad usuwania awarii i konserwacji przyłączy na odcinkach leżących poza granicą nieruchomości Odbiorców umownych

Regulamin - data zamieszczenia: 2015.10.06

podkreslenie

więcej

Regulaminy dostarczania wody, odprowadzania ścieków oraz udzielania i realizacji zamówień.

 

 

Cennik usług pomocniczych - data zamieszczenia: 2016.02.15

podkreslenie

więcej

Cennik usług pomocniczych

 

 

Uchwała nr 3/2019 Zarządu MWiK Spółki z o.o. - data zamieszczenia: 2019.03.04

podkreslenie

więcej

Uchwała nr 3/2019 Zarządu MWiK Spółki z o.o. z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie cen za przyjmowanie nieczystości płynnych do zlewni

Informacja w sprawie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - data zamieszczenia: 2018.10.03

podkreslenie

więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że decyzją z dnia 05/09/2018r. nr WA.RET.070.1.60.2.2018, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, opublikowaną w dniu 02/10/2018r. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził Taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Taryfa wchodzi w życie od dnia 10/10/2018r.

Wprowadzamy RODO - data zamieszczenia: 2018.05.24

podkreslenie

więcej

       
 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.

w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 
   
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o ochronie danych osobowych

w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Wzory umów - data zamieszczenia: 2015.06.22

podkreslenie

więcej

Wzór umowy przyłączeniowej dotyczącej budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego
i przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Wzory umów - data zamieszczenia: 2015.10.02

podkreslenie

więcej

Wzór umowy o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.

 

 

Formularze - data zamieszczenia: 2014.01.29

podkreslenie

więcej

Formularze do pobrania w formacie PDF

 

 

Skargi i wnioski - data zamieszczenia: 2014.01.29

podkreslenie

więcej

W obecnej chwili ewentualne skargi lub wnioski prosimy składać...

 

 

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW