Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Dla klienta
   

Regulamin - data zamieszczenia: 2019.05.22

podkreslenie

więcej

Regulaminy dostarczania wody, odprowadzania ścieków oraz udzielania i realizacji zamówień.

 

 

Cennik usług pomocniczych - data zamieszczenia: 2022.03.31

podkreslenie

więcej

Cennik usług pomocniczych

 

 

Przerwa w dostawie wody - data zamieszczenia: 2022.06.03

podkreslenie

 W związku z pracami modernizacyjnymi na magistrali wodociągowej  w rejonie skrzyżowania ul. 11 Listopada i ul. Samsonowicza, w dniu 8 czerwca w  godzinach 00:00 - 8:00, mogą wystąpić niedobory ciśnienia w sieci wodociągowej na oś. Denków oraz ul. Samsonowicza.

Za ewentualne niedogodności przepraszamy.

Informacja w sprawie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - data zamieszczenia: 2022.03.28

podkreslenie

więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że decyzją z dnia 24.02.2022 r. nr WA.RZT.70.356.2021/5, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zatwierdził Taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Taryfa opublikowana w dniu 22.03.2022 r. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wchodzi w życie od dnia 30.03.2022 r.

Przerwa w dostawie wody - data zamieszczenia: 2021.12.29

podkreslenie

 W dniu 29.12.2021 w godz.5.00-12.00 w rejonie ul. Polna . Od skrzyżowania z ul. Rosłońskiego do ul. Iłżeckiej w Ostrowcu Św.

Nastapi przerwa w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy.Jednocześnie informując,że dolożymy wszelkich starań aby

czas usuwania awarii był jak najkrótszy.

Przerwa w dostawie wody - data zamieszczenia: 2021.12.20

podkreslenie

 W dniu 20.12.2021 r. nastąpi przerwa w dostawie  wody  w godz. 11.00 -15.00 w ul. Gajowa w Ostrowcu Św. Za przerwę  z powodu awarii przepraszamy. Informując jednocześnie ,że dołożymy wszelkich starań aby czas usuwania awarii był jak najkrótszy. 

Przerwa w dostawie wody - data zamieszczenia: 2021.12.09

podkreslenie

 W dniu 09.12.2021 od godz.23.00  do  dnia  10.12.2021  do godz. 11.00    w ul. Kąty  Denkowskie  w  Ostrowcu Świętokrzyskim nastąpi przerwa  w  dostawie  wody. Za utrudnienia przepraszamy. Informujemy jednocześnie ,że dolożymy wszelkich starań aby przerwa w  dostawie wody była jak najkrótsza.

Przerwa w dostawie wody - data zamieszczenia: 2021.10.20

podkreslenie

 W dniu 20.10.2021 r.    W godz.  8.00 - 11.00  w rejonie  ulicy Poziomkowa w  Ostrowcu Św. Nastąpi przerwa w dostawie wody.   Za utrudnienia przepraszamy jednocześnie informując, że dołożymy wszelkich starań aby czas usuwania awarii był jak najkrótszy.

 

Przerwa w dostawie wody - data zamieszczenia: 2021.08.23

podkreslenie

 MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w nocy z 25.08.2021r. na 26.08.2021 r. w godzinach  od 22.00 do 4.00, w związku z przebudową sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w rejon os. Kuźnia / bloki -ul. Sienkiewicza  65/

Za utrudnienia przepraszamy.

- data zamieszczenia: 2021.05.25

podkreslenie

 MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w dniu 26 maja 2021 roku, w godzinach 8.00 do 14.00, w związku z przebudową sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicy  RZECZKI   OD  NR 41 B   do nr 91

Za utrudnienia przepraszamy.

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW