Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Dla klienta
   

Zarządzenie Nr 11/2014 Prezesa Zarządu MWiK Spółki z o.o. - data zamieszczenia: 2014.10.22

podkreslenie

więcej

Zarządzenie Prezesa Zarządu MWiK Spółki z o.o. w sprawie usystematyzowania zasad usuwania awarii i konserwacji przyłączy na odcinkach leżących poza granicą nieruchomości Odbiorców umownych

Regulamin - data zamieszczenia: 2019.05.22

podkreslenie

więcej

Regulaminy dostarczania wody, odprowadzania ścieków oraz udzielania i realizacji zamówień.

 

 

Wzory umów - data zamieszczenia: 2015.06.22

podkreslenie

więcej

Wzór umowy przyłączeniowej dotyczącej budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego
i przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Wzory umów - data zamieszczenia: 2019.05.22

podkreslenie

więcej

Wzór umowy o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.

 

 

Formularze - data zamieszczenia: 2014.01.29

podkreslenie

więcej

Formularze do pobrania w formacie PDF

 

 

Skargi i wnioski - data zamieszczenia: 2014.01.29

podkreslenie

więcej

W obecnej chwili ewentualne skargi lub wnioski prosimy składać...

 

 

   


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW