Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Dla klienta
   

Informacja w sprawie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - data zamieszczenia: 2018.10.03

podkreslenie

więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że decyzją z dnia 05/09/2018r. nr WA.RET.070.1.60.2.2018, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, opublikowaną w dniu 02/10/2018r. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził Taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Taryfa wchodzi w życie od dnia 10/10/2018r.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę - data zamieszczenia: 2014.01.29

podkreslenie

więcej

 USTAWA
z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)

 

   


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW