Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Dla klienta
   

2014.01.29 Formularze

podkreslenie

powrót

Formularze do pobrania w formacie PDF

Zgoda na wykorzystywanie numeru telefonu komórkowego w komunikacji dotyczącej faktur wystawianych przez MWiK

podkreslenie

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych

podkreslenie

Oświadczenie o prawie do dysponowania terenem

podkreslenie

Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

podkreslenie

Podanie o wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków

podkreslenie

Podanie o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej

podkreslenie

Zlecenie wykonania projektu budowlanego przyłącza wody, przykanalika

podkreslenie

Wykonanie wyceny budowy przyłącza, przykanalika

podkreslenie

Zlecenie wykonania przyłącza wody, przykanalika

podkreslenie

Wniosek o zgodę na obciążanie rachunku

podkreslenie

Oświadczenie Odbiorcy usług o akceptacji wystawiania i przesyłania faktur za świadczone usługi w formie elektronicznej

podkreslenie

 


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW