Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Dla klienta
   

2014.10.22 Zarządzenie Nr 11/2014 Prezesa Zarządu MWiK Spółki z o.o.

podkreslenie

powrót

Zarządzenie Prezesa Zarządu MWiK Spółki z o.o. w sprawie usystematyzowania zasad usuwania awarii i konserwacji przyłączy na odcinkach leżących poza granicą nieruchomości Odbiorców umownych

Zarządzenie Nr 11/2014

podkreslenie

 


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW