Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Dla klienta
   

2018.10.03 Informacja w sprawie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

podkreslenie

powrót


  INFORMACJA O TARYFIE NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA OD 10 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

 

 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że decyzją z dnia 05/09/2018r. nr WA.RET.070.1.60.2.2018, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, opublikowaną w dniu 02/10/2018r. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził Taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Taryfa wchodzi w życie od dnia 10/10/2018r.

 

I.              Wysokość cen i stawek zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków: 

Lp.

 

 

 

 

WODA/Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat (podane są cenami netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

tj. 10/10/2018r.

do 09/10/2019r.

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

tj. 10/10/2019r.

do 09/10/2020r.

W okresie od 25 do  36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

tj. 10/10/2020r.

do 09/10/2021r.

1

Grupa I

Cena wody (zł/m3)

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./m-c)

3,66

 

5,12

3,83

 

5,28

3,97

 

5,41

2

Grupa II

Cena wody (zł/m3)

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./m-c)

3,66

 

2,82

3,83

 

2,92

3,97

 

2,96

3

Grupa III

Cena wody (zł/m3)

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./m-c)

4,52

 

6,16

4,75

 

6,46

4,91

 

6,61

4

Grupa IV

Cena wody (zł/m3)

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./m-c)

4,52

 

4,26

4,75

 

4,38

4,91

 

4,46

5

Grupa V

Cena wody (zł/m3)

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./m-c)

3,66

 

1,33

3,83

 

1,37

3,97

 

1,42

Lp.

 

 

 

 

ŚCIEKI/Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat (podane są cenami netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

tj. 10/10/2018r.

do 09/10/2019r.

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

tj. 10/10/2019r.

do 09/10/2020r.

W okresie od 25 do  36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

tj. 10/10/2020r.

do 09/10/2021r.

1

Grupa I

Cena odprowadzania ścieków (zł/m3)

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./m-c)

5,17

 

5,85

5,28

 

6,00

5,36

 

6,06

2

Grupa II

Cena odprowadzania ścieków (zł/m3)

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./m-c)

5,17

 

4,87

5,28

 

4,93

5,36

 

4,97

3

Grupa III

Cena odprowadzania ścieków (zł/m3)

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./m-c)

5,47

 

6,23

5,52

 

6,42

5,66

 

6,45

4

Grupa IV

Cena odprowadzania ścieków (zł/m3)

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./m-c)

5,47

 

5,58

5,52

 

5,73

5,66

 

5,75

5

Grupa V

Cena odprowadzania ścieków (zł/m3)

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./m-c)

5,17

 

1,75

5,28

 

1,76

5,36

 

1,81

6

Grupa VI

Cena odprowadzania ścieków (zł/m3)

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./m-c)

5,17

 

17,67

5,28

 

18,16

5,36

 

18,72

  

II.    Taryfowe grupy odbiorców usług

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono pięć taryfowych grup odbiorców usług:W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono sześć taryfowych grup odbiorców usług:

 


GRUPA I ZWLiB I obowiązuje również dla wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej wysokości  8%.

 

III.    Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

    Zgodnie z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, wprowadza się następujące stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:

 

Decyzja nr WA.RET.070.1.60.2.2018 z dnia 05/09/2018r.

podkreslenie

 


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW