Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Kontakt  
   

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. - Sekretariat

  tel fax mail
ul. Sienkiewicza 91 41 266 12 00 (do 03) 41 266 10 10 biuro@mwikostrowiec.pl
Sekretariat wew. #24121#    

Wydział Eksploatacji i Usług

  tel fax
ul. Długa 14 41 266 10 20 41 266 10 21

Wydział Oczyszczalni Ścieków

  tel fax mail
ul. Mostowa 72 41 265 10 01 41 265 62 10 oczyszczalnia@ostrowiec.net.pl

Wydział Sprzętu i Transportu

  tel
ul. Mostowa 72 41 265 10 02

Wydział Ujęć Wody

  tel
Kąty Denkowskie 41 262 06 31

Zarząd

  tel   mail
Prezes Zarządu
mgr Artur ŁAKOMIEC
41 266 12 00 (do 03) wew. #24121#   arturlakomiec.mwik@ostrowiec.net.pl

Członek Zarządu, Dyrektor d/s Ekonomicznych, Główny Księgowy

  tel   mail

dr Łukasz MADEJ

41 266 12 00 (do 03) wew. #24121#   l.madej@mwikostrowiec.pl

Dyrektor d/s Technicznych

  tel   mail

inż. Łukasz NOROWSKI

41 266 12 00 (do 03) wew. #24121#   techniczny.mwik@ostrowiec.net.pl

Biuro Spółki

  tel    
Kierownik
mgr Małgorzata ŚLUSARZ
41 266 12 00 (do 03) wew. #24122#    
Płace i świadczenia socjalne 41 266 12 00 (do 03) wew. #24125#    

Kadry i Płace

41 266 12 00 (do 03) wew. #24123#    

Radca Prawny

41 266 12 00 (do 03) wew. #24126#

   

 

Laboratorium

  tel   mail

Kierownik
mgr inż. Justyna MIERNOWSKA-KANDYBA

41 266 12 00 (do 03) wew. #24124#   laboratorium@mwikostrowiec.pl

Laboratorium wody

41 266 12 00 (do 03) wew. #24133#

   

Laboratorium ścieków

41 265 10 01

   

Dział Techniczny

  tel mail
Kierownik
mgr inż. Dariusz GAWROŃSKI
41 266 12 00 (do 03) wew. #24144#  
Z-ca Kierownika
mgr inż. Grzegorz ROGALA
41 266 12 00 (do 03) wew. #24148#  
Projekty, uzgodnienia, odbiory, warunki techniczne, zapewnienia

41 266 12 00 (do 03) wew. #24146#, #24147#, #24148#

 
Zamówienia publiczne, ochrona środowiska 41 266 12 00 (do 03) wew. #24145#    

Dział Handlowy

  tel   mail

Kierownik
mgr inż. Urszula DOBROCZEK-KOWALSKA

41 266 12 00 (do 03) wew. #24155#   u.dobroczek@mwikostrowiec.pl

Z-ca Kierownika mgr Beata BRODNICKA

41 266 12 00 (do 03) wew. #24158#

   

Rozliczenia za wodę

41 266 12 00 (do 03) wew. #24158#

   

Dział Monitoringu i Opomiarowania Sieci

  tel   mail

Kierownik
mgr inż. Mariusz OSUCH

41 266 12 00 (do 03) wew. #24143#   m.osuch@mwikostrowiec.pl

Gospodarka wodomierzowa

41 266 12 00 (do 03) wew. #24156#

   

Dział Zaopatrzenia Materiałowo Technicznego i Gospodarki Magazynowej

  tel    

Kierownik
Grzegorz KAZIMIERSKI

41 266 12 00 (do 03) wew. #24154#

   

Dział Księgowości

  tel    
Księgowość 41 266 12 00 (do 03) wew. #24166# lub #24167#    


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW