Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Kontakt  
   

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. - Sekretariat

  tel fax mail
ul. Sienkiewicza 91 41 266 12 00 (do 03) 41 266 10 10 biuro.mwik@ostrowiec.net.pl
Sekretariat wew. 24121    

Wydział Eksploatacji i Usług

  tel fax
ul. Długa 14 41 266 10 20 41 266 10 21

Wydział Oczyszczalni Ścieków

  tel fax mail
ul. Mostowa 72 41 265 10 01 41 265 62 10 oczyszczalnia@ostrowiec.net.pl

Wydział Sprzętu i Transportu

  tel
ul. Mostowa 72 41 265 10 02

Wydział Ujęć Wody

  tel
Kąty Denkowskie 41 262 06 31

Zarząd

  tel   mail
Prezes Zarządu
mgr Artur ŁAKOMIEC
41 266 12 00 (do 03) wew. 24121   prezes.mwik@ostrowiec.net.pl

Członek Zarządu, Dyrektor d/s Ekonomicznych, Główny Księgowy

  tel   mail

dr Łukasz MADEJ

41 266 12 00 (do 03) wew. 24121   ekonomiczny.mwik@ostrowiec.net.pl

Dyrektor d/s Technicznych

  tel   mail

inż. Łukasz NOROWSKI

41 266 12 00 (do 03) wew. 24121   techniczny.mwik@ostrowiec.net.pl

Biuro Spółki

  tel    
Kierownik
mgr Małgorzata ŚLUSARZ
41 266 12 00 (do 03) wew. 24122    
Płace i świadczenia socjalne 41 266 12 00 (do 03) wew. 24125    

Kadry i Płace

41 266 12 00 (do 03) wew. 24123    

Radca Prawny

41 266 12 00 (do 03) wew. 24126

   

 

Laboratorium

  tel   mail

Kierownik
mgr inż. Justyna Miernowska-Kandyba

41 266 12 00 (do 03) wew. 24124   laboplus@vp.pl

Laboratorium wody

41 266 12 00 (do 03) wew. 24133

   

Laboratorium ścieków

41 265 10 01

   

Dział Techniczny

  tel mail
Kierownik
mgr inż. Krystyna MAZUREK
41 266 12 00 (do 03) wew. 24146  
Projekty, uzgodnienia, odbiory, warunki techniczne, zapewnienia

41 266 12 00 (do 03) wew. 24146, 24147, 24148

 

Dział Handlowy

  tel    
Kierownik 41 266 12 00 (do 03) wew. 24155    
Z-ca Kierownika mgr Justyna RDZANEK 41 266 12 00 (do 03) wew. 24156    
Rozliczenia za wodę 41 266 12 00 (do 03) wew. 24158    

Dział Zaopatrzenia Materiałowo Technicznego i Gospodarki Magazynowej

  tel    

Kierownik
Grzegorz KAZIMIERSKI

41 266 12 00 (do 03) wew. 24154

   

Dział Księgowości

  tel    
Kierownik
Małgorzata MADEJ
41 266 12 00 (do 03) wew. 24166    
Księgowość 41 266 12 00 (do 03) wew. 24167    

Dział ds. Inwestycji i Ochrony Środowiska

  tel    
Kierownik
mgr inż. Dariusz GAWROŃSKI
41 266 12 00 (do 03) wew. 24144    
Zamówienia publiczne 41 266 12 00 (do 03) wew. 24145    


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW