Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Laboratorium
   

Informacje PPIS w Ostrowcu Św. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - data zamieszczenia: 2016.07.07

podkreslenie

więcej

Informacje PPIS w Ostrowcu Św. wg dat sporządzenia.

 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 2022.05.13

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na:
„UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM”
 

Komunikat MWIK Sp. z o.o. dotyczący twardości wody - data zamieszczenia: 2020.01.06

podkreslenie

więcej

Komunikat MWIK Sp. z o.o. dotyczący twardości wody.

 

Badania laboratoryjne MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. - jakość wody - data zamieszczenia: 2016.07.07

podkreslenie

więcej

Jakość wody podawanej mieszkańcom Ostrowca Św. z ujęcia podziemnego Kąty Denkowskie spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 roku (Dz. U z 2017r., poz. 2294).

Akredytacja - data zamieszczenia: 2014.01.23

podkreslenie

więcej

Akredycja.

 

 

   


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW