Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2022.05.27

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  o udzielenie zamówienia sektorowego na: "Dostawę piachu ogólnobudowlanego w ilości 4 000 ton"

Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 2022.05.26

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert na:
„Dostawę piachu ogólnobudowlanego w ilości 4 000 ton”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2022.05.20

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
„Dostawa kruszywa drogowo budowlanego w ilości 2000 ton
- kruszywo drogowo budowlane 31,5-63 mm w ilości 500 ton
- kruszywo drogowo budowlane 4-31 mm w ilości 1500 ton”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 431 000 EURO na realizacje zamówienia (dostawę): - data zamieszczenia: 2022.05.19

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 431 000 EURO na realizacje zamówienia (dostawę):
„Dostawa piachu ogólnobudowlanego w ilości 4 000 ton”

Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 2022.05.16

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawę kruszywa drogowo budowlanego w ilości 2 000 ton: kruszywa drogowo-budowlanego 31,5-63 mm w ilości 500 ton, kruszywa drogowo budowlanego 4-31 mm w ilości 1 500 ton".

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 2022.05.13

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pn.: „Dostawa piachu ogólnobudowlanego w ilości 4 000 ton”

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 2022.05.13

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
„UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM”

 

Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 2022.05.13

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: „Dostawę piachu ogólnobudowlanego w ilości 4 000 ton”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 431 000 EURO na realizacje zamówienia (dostawę): - data zamieszczenia: 2022.05.09

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 431 000 EURO na realizacje zamówienia (dostawę):
„Dostawa kruszywa drogowo budowlanego w ilości 2000 ton
- kruszywo drogowo budowlane 31,5-63 mm w ilości 500 ton
- kruszywo drogowo budowlane 4-31 mm w ilości 1500 ton”

 

Ogłoszenie o zamówieniu: - data zamieszczenia: 2022.05.06

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu:
„Dostawa piachu ogólnobudowlanego w ilości 4 000 ton”

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW