Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n: - data zamieszczenia: 2018.05.18

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n:
„Dostawa w 2018/2019 roku materiałów do budowy sieci wod. – kan.”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego (roboty budowlanej) o wartości poniżej 5 548 000 EURO - data zamieszczenia: 2018.05.17

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 5 548 000 EURO pn:
„Budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy ø 200 mm i ø 160 mm w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.05.17

podkreslenie

więcej

Kopiarka kolorowa laserowa do formatów A4/A3

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.05.15

podkreslenie

więcej

„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim”-zadanie nr 5

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.05.15

podkreslenie

więcej

„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim”-zadanie Nr 4

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.05.15

podkreslenie

więcej

„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim”-zadanie Nr 3

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.05.15

podkreslenie

więcej

„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim”-zadanie Nr 2

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.05.15

podkreslenie

więcej

„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim”-zadanie Nr 1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - data zamieszczenia: 2018.05.14

podkreslenie

więcej


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:
„Zakup kopiarki kolorowej laserowej do formatów A4/A3”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego (roboty budowlanej) o wartości poniżej 5 548 000 EURO - data zamieszczenia: 2018.05.11

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 5 548 000 EURO pn:
„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym, zjazdem i instalacją wewnętrzną elektryczną w ul. Miodowej i w ulicach bocznych od ul. Miodowej na osiedlu Gutwin-Zachód w Ostrowcu Świętokrzyskim”

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW