Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (roboty budowlanej ) o wartości poniżej 5 548 000 EURO p.n.: - data zamieszczenia: 2018.12.11

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego na roboty budowlane o wartości poniżej 5 548 000 EURO pn:

„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych masą mineralno-bitumiczną z otaczarki o przewidywalnej łącznej powierzchni 6 000 m2,
oraz frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno o przewidywalnej łącznej powierzchni 500 m2”

ZAPYTANIE OFERTOWE - data zamieszczenia: 2018.12.11

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE:
„Wagosuszarka”
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - data zamieszczenia: 2018.12.11

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE:
„Eksykator szafkowy”
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - data zamieszczenia: 2018.12.11

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE:
„pH-metr”
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługi) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n.: - data zamieszczenia: 2018.12.07

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługi) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n:

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej  w ulicy bocznej od Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim”

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - data zamieszczenia: 2018.12.06

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej  w ulicy bocznej od Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługi) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n.: - data zamieszczenia: 2018.12.06

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługi) o wartości poniżej 443 000

Świadczenie elektronicznych usług pocztowych dla Miejskich Wodociągów  i Kanalizacji Spółki z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: - data zamieszczenia: 2018.11.30

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

Dostawę komunikacyjnych nakładek  radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy do wody pitnej zimnej dla MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługi) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n.: - data zamieszczenia: 2018.11.28

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługi) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n:

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej  w ulicy bocznej od Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 2018.11.27

podkreslenie

więcej


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA:

„Dostawa komunikacyjnych nakładek radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy do wody pitnej zimnej dla MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.”
 

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW