Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługi) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n: - data zamieszczenia: 2019.02.15

podkreslenie

więcej


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługi) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n:
„Świadczenie usług pocztowych dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2019.01.24

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb MWiK Sp. z o.o. w 2019 roku”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2019.01.23

podkreslenie

więcej


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Dostawę wodomierzy do wody zimnej o różnych średnicach z liczydłem przystosowanym do modułów radiowych”

Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 2019.01.23

podkreslenie

więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA:
„Dostawę wodomierzy do wody zimnej o różnych średnicach z liczydłem przystosowanym do modułów radiowych”

ZAPYTANIE OFERTOWE - data zamieszczenia: 2019.01.17

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE:
„Świadczeniu usług geodezyjnych dla potrzeb MWiK Sp. z o.o. w 2019 roku”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n: - data zamieszczenia: 2019.01.17

podkreslenie

więcej


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n:
„Dostawa wodomierzy do wody zimnej, o różnych średnicach z liczydłem przystosowanym do modułów radiowych”

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego - data zamieszczenia: 2019.01.15

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA:
„Świadczeniu usług geodezyjnych dla potrzeb MWiK Sp. z o.o. w 2019 roku”

ZAPYTANIE OFERTOWE - data zamieszczenia: 2019.01.07

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE:
Świadczeniu usług geodezyjnych dla potrzeb MWiK Sp. z o.o. w 2019 roku

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2019.01.02

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych masą mineralno-bitumiczną z otaczarki o przewidywalnej łącznej powierzchni 6 000 m2, oraz frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno o przewidywalnej łącznej powierzchni 500 m2” 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.12.18

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Świadczenie elektronicznych usług pocztowych dla Miejskich Wodociągów
i Kanalizacji Spółki z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim” ”- post.  znak 28 ZPs/2018

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW