Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego (usługi) o wartości poniżej 221 000 EURO p.n: - data zamieszczenia: 2019.04.18

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego (usługi) o wartości poniżej 221 000 EURO p.n:
„UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM”
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2019.04.16

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
Zadanie Nr 6:  Dostawa rur stalowych, kształtek żeliwnych, PE, mosiężnych, uszczelek, konopi
i past uszczelniających, pierścieni betonowych oraz plomb zatrzaskowych do wodomierzy.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2019.04.16

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
Zadanie Nr 5:  Dostawa włazów żeliwnych kanałowych.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2019.04.16

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Dostawa w 2019 roku materiałów do budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej”
Zadanie Nr 2: Dostawa rur wodociągowych z żeliwa sferoidalnego.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2019.04.16

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
Zadanie Nr 3: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ulicy Kolejowej (nr 64 - 73) w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2019.04.16

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:     
Zadanie Nr 2: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ulicy Mostowej w Ostrowcu Świętokrzyskim”

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2019.04.16

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
Zadanie Nr 4: Dostawa hydrantów ppoż, zasuw, nawiertów, obudów do zasuw i nawiertów oraz kształtek z żeliwa szarego i sferoidalnego.
 

NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2019.04.16

podkreslenie

więcej

NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Dostawa w 2019 roku materiałów do budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej”
Zadanie Nr 3: Dostawa kręgów betonowych, nakryw nastudziennych, bloczków betonowych i słupków znakujących.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2019.04.12

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Dostawa w 2019 roku materiałów do budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej”
Zadanie Nr 1: Dostawa rur i kształtek PCV, PE.


 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n: - data zamieszczenia: 2019.04.12

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n:
„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb MWiK Spółka z o.o.w Ostrowcu Świętokrzyskim na okres od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.”

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW