Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA: - data zamieszczenia: 2019.11.18

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy parkingu, przebudowa hydroforni i przewodów wodociągowych wraz z rozbiórką budynku pompowni”
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia usługi o wartości poniżej 221 000 EURO pn.: - data zamieszczenia: 2019.11.18

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia usługi o wartości poniżej 221 000 EURO pn.
„Usługi ubezpieczeniowe dla MWiK Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: - data zamieszczenia: 2019.11.15

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA pn:
„Dostawa benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 7 000 litrów w latach 2020-2021 dla potrzeb MWiK Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA: - data zamieszczenia: 2019.11.08

podkreslenie

więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA:
„Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy parkingu, przebudowy hydroforni i przewodów wodociągowych wraz z rozbiórką budynku pompowni”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA: - data zamieszczenia: 2019.11.08

podkreslenie

więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA:
„Dostawę oleju napędowego w ilości do 160 000 l. dla potrzeb MWiK Sp. z o.o.  w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA: - data zamieszczenia: 2019.11.07

podkreslenie

więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA:
„Budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy o 200 mm i o 160 mm w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia, dostawy o wartości poniżej 221 000 EURO pn.: - data zamieszczenia: 2019.11.07

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego (dostawy) o wartości poniżej 221 000 EURO p.n: „Dostawa benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 7 000 litrów w latach 2020-2021 dla potrzeb MWiK Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA: - data zamieszczenia: 2019.11.04

podkreslenie

więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA:
„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnejw ulicy Rzeczki (nr 11 - 51) w Ostrowcu Świętokrzyskim”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA: - data zamieszczenia: 2019.11.04

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU  NA:
„Renowacja  studni  kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Ostrowcu Św. przy użyciu zapraw cementowych wzbogaconych polimerami ”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia, dostawy o wartości poniżej 221 000 EURO pn.: - data zamieszczenia: 2019.10.31

podkreslenie

więcej

Dostawa oleju napędowego w ilości do 160 000 l dla potrzeb MWiK Sp. z o.o.  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW