Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługi) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n: - data zamieszczenia: 2018.10.12

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej 443 000 EURO p.n:
„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n: - data zamieszczenia: 2018.10.10

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n:
„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb MWiK Spółka z o.o.w Ostrowcu Świętokrzyskim na okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.10.05

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: Zadanie Nr 2: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w ulicy Sadowej i Poprzecznej
w Ostrowcu  Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 2018.10.03

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: „DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB MWiK SP. Z O. O.W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK 2019”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.10.02

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:
pHmetr/redox

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - data zamieszczenia: 2018.10.02

podkreslenie

więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU 21 ZP/2018 NA.:  "DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB MWiK SP. Z O. O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK 2019”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.10.02

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

Łaznia wodna z cyrkulacją do oznaczania indeksu nadmanganianowego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n: - data zamieszczenia: 2018.09.27

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n:

„Dostawa polielektrolitów wspomagających odwadnianie osadu przefermentowanego w ilości 48 Mg (w formie emulsji ) oraz zagęszczanie osadu nadmiernego na zagęszczaczu mechanicznym w ilości 24 Mg (w formie emulsji) w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowcu Św.”
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - data zamieszczenia: 2018.09.26

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Łaznia wodna z cyrkulacją do oznaczania indeksu nadmanganianowego

ZAPYTANIE OFERTOWE - data zamieszczenia: 2018.09.26

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

pHmetr/redox

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW