Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: - data zamieszczenia: 2020.11.18

podkreslenie

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zadanie Nr 3: ,,Budowa parkingu do 27 miejsc postojowych wraz z oświetleniem na działce Nr ew. 11/3 (obręb 12, arkusz 2) przy ul. Sienkiewicza 91 w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: - data zamieszczenia: 2020.11.18

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:
„Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadu o kodzie 10 01 01 - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)”

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO - data zamieszczenia: 2020.11.18

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
„Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadu o kodzie 10 01 01 - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2020.11.17

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

"Sukcesywna dostawa urządzeń do systemu rejestracji danych z transmisją GSM/GPRS dla MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św." - 15 ZPs/2020.

„Naprawa prawego i lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Szewnianka, przy moście na ul. Wiejskiej w Ostrowcu Św. na łącznym odcinku około 28 mb” - data zamieszczenia: 2020.11.10

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE:
„Naprawa prawego i lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Szewnianka, przy moście na ul. Wiejskiej w Ostrowcu Św. na łącznym odcinku około 28 mb”

Informacja z otwarcia ofert: - data zamieszczenia: 2020.11.09

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn:
Zadanie Nr 3: ,,Budowa parkingu do 27 miejsc postojowych wraz z oświetleniem na działce Nr ew. 11/3 (obręb 12, arkusz 2) przy ul. Sienkiewicza 91 w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Zapytanie ofertowe na wykonanie "Odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadu o kodzie 10 01 01 - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych 1 10 01 04) - data zamieszczenia: 2020.11.06

podkreslenie

więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie "Odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadu o kodzie 10 01 01 - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych 1 10 01 04"

Informacja z otwarcia ofert 06.11.2020 - data zamieszczenia: 2020.11.06

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu "Sukcesywna dostawa urządzeń do systemu rejestracji danych z transmisją GSM/GPRS dla MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św."

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym na dostawę o wartości poniżej 428 000 EURO - data zamieszczenia: 2020.10.29

podkreslenie

więcej

Sukcesywna dostawa urządzeń do systemu rejestracji danych z transmisją GSM/GPRS dla MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ogłoszenie o wyborze oferty 15.10.2020 - data zamieszczenia: 2020.10.15

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniuna "Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na okres od 01.01.2021 do 31.12.2021"


  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW