Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia - data zamieszczenia: 2014.12.18

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego (roboty budowlane) o wartości poniżej 207 000 EURO na:
Dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych - dublet kabina, DMC do 3,5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia - data zamieszczenia: 2014.11.21

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego (roboty budowlane) o wartości poniżej 207 000 EURO na:
Dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych - dublet kabina, DMC do 3,5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia - data zamieszczenia: 2014.11.05

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego (roboty budowlane) o wartości poniżej 207 000 EURO na:
Dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych - dublet kabina, DMC do 3,5 ton

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia - data zamieszczenia: 2014.09.23

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego (roboty budowlane) o wartości poniżej 5 186 000 EURO na:
Budowa  przykanalików  ścieków sanitarnych  na osiedlu Częstocice, Gutwin, Koszary w Ostrowcu Świętokrzyskim   w ramach  „Dofinansowania  przydomowych oczyszczalni ścieków  oraz podłączeń budynków do  zbiorczego systemu kanalizacyjnego” przez  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Warszawie” –  etap II

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia - data zamieszczenia: 2014.09.04

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego (roboty budowlane) o wartości poniżej 5 186 000 EURO na:
"Budowę odcinków przykanalików  ścieków sanitarnych w pasach drogowych  w Ostrowcu Świętokrzyskim"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia - data zamieszczenia: 2014.09.01

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługa) o wartości poniżej 414 000 EURO na:
Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia - data zamieszczenia: 2014.08.19

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego (roboty budowlane) o wartości poniżej 5 186 000 EURO na:
"Budowę odcinków przykanalików  ścieków sanitarnych w pasach drogowych  w Ostrowcu Świętokrzyskim"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia - data zamieszczenia: 2014.08.08

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego (roboty budowlane) o wartości poniżej 5 186 000 EURO na:
"Budowę odcinków przykanalików  ścieków sanitarnych w pasach drogowych  w Ostrowcu Świętokrzyskim"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia - data zamieszczenia: 2014.07.21

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego (usługa) o wartości poniżej 207 000 EURO na:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania „Budowa przykanalików sanitarnych celem podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim – dodatkowe przykanaliki” oraz zadania „ Budowa przykanalików sanitarnych celem podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – etap II” w ramach programu priorytetowego „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia - data zamieszczenia: 2014.07.14

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego (roboty budowlane) o wartości poniżej 5 186 000 EURO na:
„Budowę przykanalików sanitarnych  na osiedlu Częstocice, Gutwin, Koszary w Ostrowcu Świętokrzyskim” w ramach „ Dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – dodatkowe przykanaliki

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW