Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia - data zamieszczenia: 2015.12.04

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługa) o wartości poniżej 414 000 EURO na:
„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy  kanałów sanitarnych  w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia - data zamieszczenia: 2015.12.03

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego (dostawa) o wartości poniżej 207 000 EURO na:
„Dostawę benzyny bezołowiowej 95 w ilości 6 000 litrów w latach 2016-2017 dla potrzeb MWiK Spółka z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia - data zamieszczenia: 2015.11.20

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego (usługa) o wartości poniżej 207 000 EURO na:
USŁUGI UBEZPIECZENIOWE DLA MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia - data zamieszczenia: 2015.11.12

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego (dostawa) o wartości poniżej 207 000 EURO na:
„Dostawę  oleju napędowego w ilości 170 000 litrów dla potrzeb MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia - data zamieszczenia: 2015.11.06

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (roboty budowlane) o wartości poniżej        5 186 000 EURO na:
„Zapewnienie zasilania awaryjnego Ujęcia Wody poprzez przebudowę budynku siłowni, dostawę i zabudowę agregatu prądotwórczego stacjonarnego oraz dostawę agregatu przewoźnego”:
- Zadanie nr 1: „Zapewnienie zasilania awaryjnego Ujęcia Wody poprzez przebudowę budynku siłowni, dostawę i zabudowę agregatu prądotwórczego stacjonarnego”,
- Zadanie nr 2:  „Dostawa agregatu prądotwórczego przewoźnego o mocy 80kVA”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia - data zamieszczenia: 2015.11.04

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługa) o wartości poniżej 414 000 EURO na:
„Wykonanie monitoringu i sterowania hydroforowni na sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków:
„ROZBUDOWA WIZUALIZACJI I MONITORINGU HYDRO-NET W MWIK Sp. z o.o.  W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM POPRZEZ MODERNIZACJĘ 4 SZAF STEROWNICZYCH POMPOWNI WODY I MONTAŻ 2 NOWYCH SZAF STEROWNICZYCH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW ORAZ WŁĄCZENIE DO SYSTEMU WIZUALIZACJI I MONITORINGU”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia - data zamieszczenia: 2015.11.04

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawa) o wartości poniżej 414 000 EURO na:
„Dostawę kamery do inspekcji wideo kanalizacji sanitarnej”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia - data zamieszczenia: 2015.09.11

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawa) o wartości poniżej 414 000 EURO na:
„Zakup energii elektrycznej dla potrzeb MWiK Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok 2016”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia - data zamieszczenia: 2015.08.26

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego (roboty budowlane) o wartości poniżej 5 186 000 EURO na:
„Budowę kanalizacji sanitarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia - data zamieszczenia: 2015.08.26

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego (roboty budowlane) o wartości poniżej 5 186 000 EURO na:
„Budowę kanału sanitarnego o średnicy  ø 200 mm i 160 mm, w Ostrowcu Świętokrzyskim”

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW