Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - data zamieszczenia: 2015.12.21

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy  kanałów sanitarnych  w Ostrowcu Świętokrzyskim” Zadanie Nr 3: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanału sanitarnego (grawitacyjnego) DN 200 i 160mm  o długości około 500 metrów  wraz z przepompownią, rurociągiem tłocznym  i zasilaniem energetycznym w ulicy  Platanowej, bocznej od Platanowej i Nowe Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - data zamieszczenia: 2015.12.21

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy  kanałów sanitarnych  w Ostrowcu Świętokrzyskim” Zadanie Nr 2:  Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanału sanitarnego DN200 i 160mm o długości około 380 metrów w ulicy Stawki Denkowskie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - data zamieszczenia: 2015.12.21

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy  kanałów sanitarnych  w Ostrowcu Świętokrzyskim” Zadanie Nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanału sanitarnego DN200 i 160 o długości około 650 metrów w ulicy A. Mrozowskiego i w ulicy W. Kochowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - data zamieszczenia: 2015.12.14

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Dostawę benzyny bezołowiowej 95 w ilości 6 000 litrów w latach 2016-2017 dla potrzeb MWiK Spółka z o.o.  w Ostrowcu Świętokrzyskim”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - data zamieszczenia: 2015.12.14

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Usługi ubezpieczeniowe dla MWiK Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - data zamieszczenia: 2015.12.03

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Dostawę  oleju napędowego w ilości 170 000 litrów dla potrzeb MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - data zamieszczenia: 2015.11.23

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Dostawę kamery do inspekcji wideo kanalizacji sanitarnej”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - data zamieszczenia: 2015.11.19

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Zapewnienie zasilania awaryjnego Ujęcia Wody poprzez przebudowę budynku siłowni, dostawę i zabudowę agregatu prądotwórczego stacjonarnego oraz dostawę agregatu przewoźnego” - Zadanie nr 2:  „Dostawa agregatu prądotwórczego przewoźnego o mocy 80kVA”

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - data zamieszczenia: 2015.11.19

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA:
„Zapewnienie zasilania awaryjnego Ujęcia Wody poprzez przebudowę budynku siłowni, dostawę i zabudowę agregatu prądotwórczego stacjonarnego oraz dostawę agregatu przewoźnego” - Zadanie nr 1:  „Zapewnienie zasilania awaryjnego Ujęcia Wody poprzez przebudowę budynku siłowni, dostawę i zabudowę agregatu prądotwórczego stacjonarnego”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - data zamieszczenia: 2015.11.13

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Wykonanie monitoringu i sterowania hydroforowni na sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków”

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW