Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2016.11.17

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Przebudowa budynku siłowni, dostawa i zabudowa agregatu prądotwórczego stacjonarnego, 
w celu zapewnienia zasilania awaryjnego Ujęcia Wody „Kąty Denkowskie”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2016.11.16

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb MWiK Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok 2017”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - data zamieszczenia: 2016.11.09

podkreslenie

więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA:

„Przebudowę budynku siłowni, dostawę i zabudowę agregatu prądotwórczego stacjonarnego, w celu zapewnienia zasilania awaryjnego Ujęcia Wody „Kąty Denkowskie”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2016.10.14

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: 
„Budowa kanalizacji sanitarnej  w ulicach  Stawki Denkowskie  i Kopalniana  Ostrowcu Świętokrzyskim”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2016.10.12

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Remont placu manewrowego na Wydziale Sprzętu i Transportu Miejskich   Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Mostowej 72 w Ostrowcu Świętokrzyskim”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2016.09.30

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: 

„Dostawa wodomierzy do wody zimnej z liczydłem przystosowanym do modułów radiowych”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2016.09.05

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Dostawa polielektrolitów wspomagających w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowcu Św. odwadnianie osadu przefermentowanego, w ilości 48 Mg (w formie emulsji) oraz zagęszczanie osadu nadmiernego na zagęszczaczu mechanicznym, w ilości 30 Mg (w formie emulsji)”
Zadanie 2: Dostawa polielektrolitów wspomagających w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowcu Św. zagęszczanie osadu nadmiernego na zagęszczaczu mechanicznym, w ilości 30 Mg (w formie emulsji).

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2016.09.05

podkreslenie

więcej
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Dostawa polielektrolitów wspomagających w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowcu Św. odwadnianie osadu przefermentowanego, w ilości 48 Mg (w formie emulsji) oraz zagęszczanie osadu nadmiernego na zagęszczaczu mechanicznym, w ilości 30 Mg (w formie emulsji)”
Zadanie 1: Dostawa polielektrolitów wspomagających w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowcu Św. odwadnianie osadu przefermentowanego, w ilości 48 Mg (w formie emulsji).
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2016.08.09

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Dostawa w 2016/2017 roku materiałów do budowy sieci wod. – kan. i usuwania awarii na sieci wodociągowe”

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2016.08.03

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Wykonanie  projektu  niezbędnego do dokonania zgłoszenia  właściwemu organowi o zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń garażowych na pomieszczenia  archiwum  w budynku administracyjnym położnym na działce nr ew.  11/3   przy ulicy Sienkiewicza 91  w  Ostrowcu Św.”

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW