Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2016.10.21

podkreslenie

więcej

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach  Stawki Denkowskie i Kopalniana Ostrowcu Świętokrzyskim”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2016.09.27

podkreslenie

więcej

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Zwierzynieckiej i w ul. Rzeczki na osiedlu Gutwin – Zachód w Ostrowcu Świętokrzyskim – zamówienie dodatkowe: Przebudowa odcinka przykanalika o długości 30,5 m w ulicy Rzeczki - Zwierzyniecka do wysokości posesji Nr 100, wykonanego w ramach zamówienia: „Budowa odcinków przykanalików w pasach drogowych na Osiedlu Częstocice, Gutwin, Koszary w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zadanie nr 9 - Budowa odcinków w pasach drogowych na osiedlu Gutwin - ulica Rzeczki”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2016.08.08

podkreslenie

więcej

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Zwierzynieckiej i w ul. Rzeczki na osiedlu Gutwin – Zachód w Ostrowcu Świętokrzyskim.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - data zamieszczenia: 2016.05.19

podkreslenie

więcej

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:

„USŁUGA UBEZPIECZENIA OC CZŁONKÓW WŁADZ SPÓŁKI  MWiK SPÓŁKA Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - data zamieszczenia: 2016.05.12

podkreslenie

więcej

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:

"Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - data zamieszczenia: 2016.04.08

podkreslenie

więcej

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:

"Budowę kanalizacji sanitarnej o średnicy ø 200 mm i 160 mm w Ostrowcu Świętokrzyskim, w rejonie ulicy Wschodniej, Gajowej i Świętokrzyskiej."

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - data zamieszczenia: 2016.03.14

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:
Dostawę komunikacyjnych modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy do wody pitnej zimnej dla
MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.

   


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW