Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2017.12.21

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Serwisowaniu agregatu kogeneracyjnego Viessmann Vitobloc FG 180 w okresie od 100 500 do 123 000 godzin pracy oraz wykonanie remontu kapitalnego silnika jak dla zakresu po 50 000 motogodzin pracy”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2017.12.19

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Świadczenie usług pocztowych dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2017.12.05

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Usługi ubezpieczeniowe dla MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Zadanie Nr 2: „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2017.12.04

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Usługi ubezpieczeniowe dla MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Zadanie nr 1: „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności gospodarczej i posiadanego mienia, floty pojazdów”
 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - data zamieszczenia: 2017.11.30

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA:
„Świadczenie usług pocztowych dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim” - zadanie 2

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - data zamieszczenia: 2017.11.30

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Świadczenie usług pocztowych dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim” - zadanie 1

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2017.11.28

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: 
„Dostawa benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 7 000 litrów w latach 2018-2019 dla potrzeb 
MWiK Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2017.11.13

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb MWiK Sp. z o. o.w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok 2018”
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA: - data zamieszczenia: 2017.10.30

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA: 

„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb MWiK Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok 2018”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2017.10.30

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim” Zadanie Nr 6

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW