Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2017.09.12

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym i instalacją wewnętrzną energii elektrycznej w ulicy Zwierzynieckiej na osiedlu Gutwin-Zachód w Ostrowcu Świętokrzyskim"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2017.08.30

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Dostawę kruszywa drogowo budowlanego w ilości 4 300 ton: kruszywo drogowo budowlane dolomit dewoński 31,5-63 mm w ilości 1 400 ton, kruszywo drogowo budowlane dolomit dewoński 4-31 mm w ilości 2 900 ton"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2017.08.23

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Opracowanie koncepcji zagospodarowania osadów ściekowych pochodzących z miejskiej oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2017.07.19

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim – zadanie Nr 4: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Sadowej i ulicy Poprzecznej”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2017.07.19

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim – zadanie Nr 3: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Rozległej w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2017.07.19

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim – zadanie Nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków w ulicy bocznej od Denkowskiej  (dz. 35.2-84/2) w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2017.07.19

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

"Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim – zadanie Nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej  w ulicy Leśny Zakątek w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2017.06.20

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2017.05.23

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Budowa kanału sanitarnego o średnicy  o 200 mm i o 160 mm w Ostrowcu Świętokrzyskim” - Zadanie Nr 3

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2017.05.23

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Budowa kanału sanitarnego o średnicy  o 200 mm i o 160 mm w Ostrowcu Świętokrzyskim” - Zadanie Nr 2

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW