Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Informacje z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 2017.11.28

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

„Usługi ubezpieczeniowe dla MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Zadanie Nr 2: „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki”

Informacje z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 2017.11.28

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

„Usługi ubezpieczeniowe dla MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Zadanie nr 1: „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności gospodarczej i posiadanego mienia, floty pojazdów”

Informacje z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 2017.11.13

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

„Dostawa benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 7 000 litrów w latach 2018-2019 dla potrzeb MWiK Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 

Informacje z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 2017.10.19

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

„Dostawa oleju napędowego w ilości do 160 000 litrów dla potrzeb MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Informacje z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 2017.09.08

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym i instalacją wewnętrzną energii elektrycznej w ulicy Zwierzynieckiej na osiedlu Gutwin-Zachód w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 

Informacje z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 2017.05.16

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA.: 

„Budowa kanału sanitarnego o średnicy  ø 200 mm i ø 160 mm w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Informacje z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 2017.03.21

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT:

"Budowa kanału sanitarnego o średnicy  o 200 mm i o 160 mm w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 
 

Informacje z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 2017.01.13

podkreslenie

więcej

 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu:

 „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Stalowej w Ostrowcu Świętokrzyskim”

   


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW