Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

ZAPYTANIE OFERTOWE - data zamieszczenia: 2018.11.05

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE:

System oczyszczania wody

ZAPYTANIE OFERTOWE - data zamieszczenia: 2018.09.26

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Łaznia wodna z cyrkulacją do oznaczania indeksu nadmanganianowego

ZAPYTANIE OFERTOWE - data zamieszczenia: 2018.09.26

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

pHmetr/redox

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 2018.09.07

podkreslenie

więcej


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
„Zorganizowanie wyjazdu turystycznego dla pracowników MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. KOLOBRZEG – BORNHOLM”
 

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert "WYCIECZKA" - data zamieszczenia: 2018.08.28

podkreslenie

więcej

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA:
„Zorganizowanie wyjazdu turystycznego dla pracowników MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. KOLOBRZEG – BORNHOLM"

Zapytanie ofertowe - data zamieszczenia: 2018.08.22

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE
„Zorganizowanie wyjazdu turystycznego dla pracowników MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. KOLOBRZEG – BORNHOLM””

Zapytanie ofertowe - data zamieszczenia: 2018.07.10

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE
„Dostawa urządzenia do badania hydrantów zewnętrznych HYDRO-FLOW HF-01”

 

Zapytanie ofertowe - data zamieszczenia: 2018.05.07

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE
„Uszczelnienie kanału sanitarnego DN 200 z rur kamionkowych w ul. Borowej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy użyciu metody bezwykopowej”

 

Kopiarka kolorowa laserowa do formatów A4/A3 - data zamieszczenia: 2018.05.07

podkreslenie

więcej

Kopiarka kolorowa laserowa do formatów A4/A3

Wyonanie usługi przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych - data zamieszczenia: 2018.04.23

podkreslenie

więcej

Wykonanie usługi przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się na terenie Biura Spółki MWiK Sp. z o.o. przy ul. Sienkiewicza 91 i Laboratorium Ścieków przy ul. Mostowej 72 w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2018 i 2019 roku

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW