Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.05.17

podkreslenie

więcej

Kopiarka kolorowa laserowa do formatów A4/A3

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.05.15

podkreslenie

więcej

„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim”-zadanie nr 5

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.05.15

podkreslenie

więcej

„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim”-zadanie Nr 4

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.05.15

podkreslenie

więcej

„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim”-zadanie Nr 3

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.05.15

podkreslenie

więcej

„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim”-zadanie Nr 2

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.05.15

podkreslenie

więcej

„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim”-zadanie Nr 1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.05.09

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
„Uszczelnienie kanału sanitarnego DN 200 z rur kamionkowych w ul. Borowej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy użyciu metody bezwykopowej”

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 2018.04.30

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
„Dostawa w 2018/2019 roku materiałów do budowy sieci wod. – kan.” Zadanie Nr 1: „Dostawa rur i kształtek PCV, PE”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - data zamieszczenia: 2018.04.27

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Zakup 50 kpl zaworów przedpłatowych do wody zimnej na potrzeby MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.04.26

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Dostawa w 2018/2019 roku materiałów do budowy sieci wod. – kan.” Zadanie Nr 3: Dostawa kształtek z żeliwa sferoidalnego.

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW