Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.12.18

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Świadczenie elektronicznych usług pocztowych dla Miejskich Wodociągów
i Kanalizacji Spółki z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim” ”- post.  znak 28 ZPs/2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.12.17

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.12.17

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU
Zapytanie ofertowe - EKSYKATOR

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.12.14

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zapytanie ofertowe - pHmetr

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.12.14

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zapytanie ofertowe - WAGOSUSZARKA 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - data zamieszczenia: 2018.12.06

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej  w ulicy bocznej od Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: - data zamieszczenia: 2018.11.30

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

Dostawę komunikacyjnych nakładek  radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy do wody pitnej zimnej dla MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.11.26

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

Dostawę polielektrolitów wspomagających odwadnianie osadu przefermentowanego
w ilości 48 Mg (w formie emulsji ) oraz zagęszczanie osadu nadmiernego na zagęszczaczu mechanicznym w ilości 24 Mg (w formie emulsji) w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowcu Św.”

Zadanie Nr 2: "Dostawa polielektrolitów wspomagających zagęszczanie osadu nadmiernego na zagęszczaczu mechanicznym w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowcu Św. w ilości 24 Mg (w formie emulsji)".

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.11.26

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Dostawę polielektrolitów wspomagających odwadnianie osadu przefermentowanego w ilości 48 Mg (w formie emulsji ) oraz zagęszczanie osadu nadmiernego na zagęszczaczu mechanicznym w ilości 24 Mg (w formie emulsji) w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowcu Św.”

Zadanie Nr 1: "Dostawa polielektrolitów wspomagających odwadnianie osadu przefermentowanego w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowcu Św. w ilości 48 Mg (w formie emulsji)"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.11.09

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:
"System oczyszczania wody"

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW