Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.06.27

podkreslenie

więcej


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Dostawa w 2018 roku materiałów do budowy sieci wodociągowej”
 Zadanie Nr 2: Dostawa rur wodociągowych z żeliwa sferoidalnego.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 2018.06.27

podkreslenie

więcej


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (ogłoszenie biuletynowe) pn:
„Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych przy budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Miodowej oraz Platanowej w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 2018.06.26

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA pn:
„Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych przy budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Miodowej oraz Platanowej w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2018.06.19

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Dostawa w 2018/2019 roku materiałów do budowy sieci wod. – kan.”
Zadanie Nr 2: Dostawa kręgów betonowych i nakryw nastudziennych.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2018.06.19

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:„Dostawa w 2018/2019 roku materiałów do budowy sieci wod. – kan.”
Zadanie Nr 1: „Dostawa rur i kształtek PCV, PE”.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniana Zadanie Nr 1 - data zamieszczenia: 2018.06.14

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
„Dostawa w 2018 roku materiałów do budowy sieci wodociągowej”
Zadanie Nr 1: „Dostawa kształtek wodociągowych z żeliwa sferoidalnego”


 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.06.13

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy ø 200 mm i ø 160 mm w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Zadanie Nr 1: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Stawki Denkowskie w Ostrowcu Świętokrzyskim”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2018.06.12

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym, zjazdem i instalacją wewnętrzną elektryczną w ul. Miodowej i w ulicach bocznych od ul. Miodowej na osiedlu Gutwin-Zachód w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 2018.06.04

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
„Budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy ø 200 mm i ø 160 mm w Ostrowcu Świętokrzyskim” - Zadanie Nr 2

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 2018.05.28

podkreslenie

więcej

„Dostawa w 2018/2019 roku materiałów do budowy sieci wod. – kan.”Zadanie Nr 1: „Dostawa rur i kształtek PCV, PE”
Zadanie Nr 2: Dostawa kręgów betonowych i nakryw nastudziennych.

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW