Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 2018.12.17

podkreslenie

więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA:

„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych masą mineralno-bitumiczną z otaczarki o przewidywalnej łącznej powierzchni 6 000 m2, oraz frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno o przewidywalnej łącznej powierzchni 500 m2”

Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 2018.12.14

podkreslenie

więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA:
„Świadczenie elektronicznych usług pocztowych dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o w Ostrowcu Świętokrzyskim”

 

Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 2018.12.13

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert:
„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 2018.11.27

podkreslenie

więcej


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA:

„Dostawa komunikacyjnych nakładek radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy do wody pitnej zimnej dla MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.”
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - data zamieszczenia: 2018.11.08

podkreslenie

więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA:
„Dostawę polielektrolitów wspomagających odwadnianie osadu przefermentowanego w ilości 48 Mg (w formie emulsji ) oraz zagęszczanie osadu nadmiernego na zagęszczaczu mechanicznym w ilości 24 Mg (w formie emulsji) w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowcu Św.”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - data zamieszczenia: 2018.10.25

podkreslenie

więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA.: „Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb MWiK Spółka z o.o.w Ostrowcu Świętokrzyskim na okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.”

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - data zamieszczenia: 2018.10.19

podkreslenie

więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
„Budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy o 200 mm i o 160 mm w Ostrowcu Świętokrzyskim”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - data zamieszczenia: 2018.10.17

podkreslenie

więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU 23 ZP/2018 NA.:

„DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB MWiK SP. Z O. O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA OKRES OD 01.01.2019 DO 30.06.2019"

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - data zamieszczenia: 2018.10.02

podkreslenie

więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU 21 ZP/2018 NA.:  "DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB MWiK SP. Z O. O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK 2019”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - data zamieszczenia: 2018.09.25

podkreslenie

więcej

„Budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy  ø 200 mm i ø 160 mm, w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Zadanie Nr 1: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wałowej w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Zadanie Nr 2: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w ulicy Sadowej i Poprzecznej 
w Ostrowcu Świętokrzyskim”

 

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW