Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2019.05.17

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zadanie Nr 4: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ulicy Żabiej w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2019.05.17

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zadanie Nr 1: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej  w ulicy Kolonia Robotnicza  (nr 42A, 42B) w Ostrowcu Świętokrzyskim”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2019.05.10

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:  
Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim
Zadanie Nr 3: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w ulicy Prusa (nr 23A - 27) w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2019.05.10

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim
Zadanie Nr 2: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach bocznych od ulicy Zbożowej w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłszenie o unieważnieniu zamówienia - data zamieszczenia: 2019.05.10

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
"Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Zadanie Nr 5: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Podwale w Ostrowcu Świętokrzyskim.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - data zamieszczenia: 2019.05.09

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb MWiK Spółka z o.o.w Ostrowcu Świętokrzyskim na okres od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - data zamieszczenia: 2019.04.30

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
Zadanie Nr 3: „Budowa kanalizacji sanitarnej o długości około 180 metrów o średnicy DN200-160 w ulicy Wspólna – Wybickiego w Ostrowcu Świętokrzyskim”

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - data zamieszczenia: 2019.04.25

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:
„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb MWiK Spółka z o.o.w Ostrowcu Świętokrzyskim na okres od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2019.04.19

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy  ø 200 mm i ø 160 mm,w Ostrowcu Świętokrzyskim", Zadanie Nr 2:  „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w ulicy bocznej od Siennieńskiej (dz. ew. 18.1-50/1)  w Ostrowcu Świętokrzyskim”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2019.04.19

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy  ø 200 mm i ø 160 mm,w Ostrowcu Świętokrzyskim”Zadanie Nr 1:  „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wałowej w Ostrowcu Świętokrzyskim”

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW