Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego - data zamieszczenia: 2019.03.20

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
„Dostawa 20 szt. rejestratorów akustycznych do lokalizacji wycieków na sieci wodociągowej ”
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2019.03.18

podkreslenie

więcej


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Świadczenie usług pocztowych dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2019.03.15

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
 „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej  w Ostrowcu Świętokrzyskim” - Zadanie Nr 1

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 2019.03.08

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
„Świadczenie usług pocztowych dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 2019.02.25

podkreslenie

więcej


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:
„Świadczenie usług pocztowych dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2019.01.24

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb MWiK Sp. z o.o. w 2019 roku”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2019.01.23

podkreslenie

więcej


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Dostawę wodomierzy do wody zimnej o różnych średnicach z liczydłem przystosowanym do modułów radiowych”

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego - data zamieszczenia: 2019.01.15

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA:
„Świadczeniu usług geodezyjnych dla potrzeb MWiK Sp. z o.o. w 2019 roku”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2019.01.02

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych masą mineralno-bitumiczną z otaczarki o przewidywalnej łącznej powierzchni 6 000 m2, oraz frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno o przewidywalnej łącznej powierzchni 500 m2” 

   


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW