Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA: - data zamieszczenia: 2019.09.17

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB MWiK SPÓŁKA Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA OKRES DO 31.12.2020 ROKU”

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 2019.08.13

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
„DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB MWiK SPÓŁKA Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA OKRES DO 31.12.2020 ROKU”

Ogłoszenie o wyborze oferty - data zamieszczenia: 2019.07.30

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego znak 17 ZPs/2019 - zadanie Nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty - data zamieszczenia: 2019.07.30

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu znak 17 ZPs/2019, zadanie Nr 1

Ogłoszenie o wyborze oferty - data zamieszczenia: 2019.07.30

podkreslenie

więcej

Wybór oferty na "Meble laboratoryjne" - 30.07.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2019.07.26

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej  w  w Ostrowcu Świętokrzyskim” - Zadanie Nr 3

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2019.07.03

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - data zamieszczenia: 2019.06.28

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Opracowanie koncepcji zabudowy hydroforni, parkingu na samochody osobowe oraz rozbiórki budynku pompowni, zlokalizowanych na działce nr ew.11/3 (Obr. 12, ark. 2) przy ulicy Sienkiewicza 91  w  Ostrowcu Św.”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - data zamieszczenia: 2019.06.28

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Wykonanie projektu budowlanego, dostawę i montaż wagi samochodowej z fundamentem zagłębionym o długości 18m do ważenia pojazdów do 60t”

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - data zamieszczenia: 2019.06.13

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:
„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb MWiK Spółka z o.o.w Ostrowcu Świętokrzyskim na okres do 31.12.2019 r.

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW