Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2019.07.03

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - data zamieszczenia: 2019.06.28

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Opracowanie koncepcji zabudowy hydroforni, parkingu na samochody osobowe oraz rozbiórki budynku pompowni, zlokalizowanych na działce nr ew.11/3 (Obr. 12, ark. 2) przy ulicy Sienkiewicza 91  w  Ostrowcu Św.”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - data zamieszczenia: 2019.06.28

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Wykonanie projektu budowlanego, dostawę i montaż wagi samochodowej z fundamentem zagłębionym o długości 18m do ważenia pojazdów do 60t”

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - data zamieszczenia: 2019.06.13

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:
„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb MWiK Spółka z o.o.w Ostrowcu Świętokrzyskim na okres do 31.12.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2019.06.07

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
Zadanie Nr 1: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Iłżeckiej i w rejonie ulicy Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim”

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - data zamieszczenia: 2019.06.05

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA:
Zadanie Nr 2: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zygmuntówka - boczna w Ostrowcu Świętokrzyskim"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2019.06.03

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Budowa kanału sanitarnego oraz wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami do granic pasa drogowego w ulicy Kasztanowej w Ostrowcu Świętokrzyskim”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2019.05.17

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zadanie Nr 4: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ulicy Żabiej w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2019.05.17

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zadanie Nr 1: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej  w ulicy Kolonia Robotnicza  (nr 42A, 42B) w Ostrowcu Świętokrzyskim”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2019.05.10

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:  
Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim
Zadanie Nr 3: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w ulicy Prusa (nr 23A - 27) w Ostrowcu Świętokrzyskim”

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW