Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA: - data zamieszczenia: 2019.12.19

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU  NA:
„Opracowanie dokumentacji projektowej w celu wykonania modernizacji kotłowni zlokalizowanej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Mostowej 72 w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA: - data zamieszczenia: 2019.12.13

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU  NA:
„Usługi ubezpieczeniowe dla MWiK Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Zadanie nr 1: „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia, floty pojazdów”


 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: - data zamieszczenia: 2019.12.02

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA:
„Usługi ubezpieczeniowe dla MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”,  Zadanie Nr 2 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA: - data zamieszczenia: 2019.11.21

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU  NA:
„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Rzeczki (nr 11 - 51) w Ostrowcu Świętokrzyskim”

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA: - data zamieszczenia: 2019.11.21

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU  NA:
„Budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy  ø 200 mm i ø 160 mm w Ostrowcu Świętokrzyskim -  Zadanie Nr 3: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zygmuntówka - boczna w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA: - data zamieszczenia: 2019.11.21

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU  NA:
„Budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy  ø 200 mm i ø 160 mm w Ostrowcu Świętokrzyskim” Zadanie Nr 2: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz przepompownią ścieków w ulicy bocznej od ul. Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA: - data zamieszczenia: 2019.11.21

podkreslenie

więcej

„Budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy  ø 200 mm i ø 160 mm w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Zadanie Nr 1: Budowa kanału sanitarnego o średnicy DN 200-160 w ulicy Las Rzeczki od nr 20-22
w Ostrowcu Świętokrzyskim”


 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA: - data zamieszczenia: 2019.11.20

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU  NA:
„Dostawę oleju napędowego w ilości do 160 000 l. dla potrzeb MWiK Sp. z o.o.  w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA: - data zamieszczenia: 2019.11.18

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy parkingu, przebudowa hydroforni i przewodów wodociągowych wraz z rozbiórką budynku pompowni”
 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: - data zamieszczenia: 2019.11.15

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA pn:
„Dostawa benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 7 000 litrów w latach 2020-2021 dla potrzeb MWiK Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW