Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA: - data zamieszczenia: 2019.11.18

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy parkingu, przebudowa hydroforni i przewodów wodociągowych wraz z rozbiórką budynku pompowni”
 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: - data zamieszczenia: 2019.11.15

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA pn:
„Dostawa benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 7 000 litrów w latach 2020-2021 dla potrzeb MWiK Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA: - data zamieszczenia: 2019.11.04

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU  NA:
„Renowacja  studni  kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Ostrowcu Św. przy użyciu zapraw cementowych wzbogaconych polimerami ”

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania znak 21 ZPs/2019 z dnia 22.10.2019 roku - data zamieszczenia: 2019.10.22

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA pn:
„Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy parkingu, przebudowy hydroforni i przewodów wodociągowych wraz z rozbiórką budynku pompowni”,

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2019.10.22

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Rozległej w Ostrowcu Świętokrezyskim" - nr ref. 20 ZP/2019.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2019.10.11

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM NA:
"Remont pokrycia dachów dwóch zbiorników wody pitnej wraz z termomodernizacją oraz remontem pokrycia dachu na komorze zasuw, zlokalizowanych przy ul. Kieleckiej w  Szewnie”         
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2019.10.10

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE:
„Remont orynnowania budynków administracyjno - socjalnych, zlokalizowanych przy ul. Długiej 14 oraz Sienkiewicza 91 wraz z remontem  pokrycia dachu garażu przy ul. Sienkiewicza 91 w Ostrowcu Św.”
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: - data zamieszczenia: 2019.10.01

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM na:
„Wykonanie remontu stacji zlewczej typu STZ 201BP  znajdującej się na terenie Wydziału Oczyszczalni Ścieków
w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA: - data zamieszczenia: 2019.09.17

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB MWiK SPÓŁKA Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA OKRES DO 31.12.2020 ROKU”

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 2019.08.13

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
„DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB MWiK SPÓŁKA Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA OKRES DO 31.12.2020 ROKU”

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW