Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawa) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n: - data zamieszczenia: 2019.12.18

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawa) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n:
„Dostawa piachu ogólnobudowlanego w ilości 7 000 ton”

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawa) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n: - data zamieszczenia: 2019.12.18

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawa) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n:
„Sukcesywna dostawa urządzeń do systemu rejestracji danych z transmisją GSM/GPRS dla MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawa) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n: - data zamieszczenia: 2019.12.17

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawa) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n:
„Dostawa wodomierzy do wody zimnej, o różnych średnicach z liczydłem przystosowanym do modułów radiowych”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia usługi o wartości poniżej 221 000 EURO pn.: - data zamieszczenia: 2019.12.05

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia usługi o wartości poniżej 221 000 EURO pn.
„Usługa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługi) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n: - data zamieszczenia: 2019.11.20

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługi) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n:
Opracowanie dokumentacji projektowej w celu wykonania modernizacji kotłowni zlokalizowanej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Mostowej 72  w  Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia usługi o wartości poniżej 221 000 EURO pn.: - data zamieszczenia: 2019.11.18

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia usługi o wartości poniżej 221 000 EURO pn.
„Usługi ubezpieczeniowe dla MWiK Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia, dostawy o wartości poniżej 221 000 EURO pn.: - data zamieszczenia: 2019.11.07

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego (dostawy) o wartości poniżej 221 000 EURO p.n: „Dostawa benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 7 000 litrów w latach 2020-2021 dla potrzeb MWiK Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia, dostawy o wartości poniżej 221 000 EURO pn.: - data zamieszczenia: 2019.10.31

podkreslenie

więcej

Dostawa oleju napędowego w ilości do 160 000 l dla potrzeb MWiK Sp. z o.o.  w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego -usługi, o wartości poniżej 221 000 EURO pn.: - data zamieszczenia: 2019.10.30

podkreslenie

więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy parkingu, przebudowy hydroforni i przewodów wodociągowych wraz z rozbiórką budynku pompowni

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługi) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n: - data zamieszczenia: 2019.10.25

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługi) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n:„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Rzeczki (nr 11 - 51) w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW