Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA: - data zamieszczenia: 2019.12.23

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu "Sukcesywna dostawa urządzeń do systemu rejestracji danych z transmisją GSM/GPRS dla MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św."

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA: - data zamieszczenia: 2019.12.23

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu "Dostawa wodomierzy do wody zimnej, o różnych średnicach z liczydłem przystosowanym do modułów radiowych"

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA: - data zamieszczenia: 2019.12.23

podkreslenie

więcej

Informacja z otwrcia ofert w postępowaniu "Dostawa wodomierzy do wody zimnej, o różnych średnicach z liczydłem przystosowanym do modułów radiowych"

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA: - data zamieszczenia: 2019.12.11

podkreslenie

więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA:
„Opracowanie dokumentacji projektowej w celu wykonania modernizacji kotłowni zlokalizowanej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Mostowej 72 w Ostrowcu Świętokrzyskim”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA: - data zamieszczenia: 2019.12.02

podkreslenie

więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA:
„Usługi ubezpieczeniowe dla MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA: - data zamieszczenia: 2019.11.08

podkreslenie

więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA:
„Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy parkingu, przebudowy hydroforni i przewodów wodociągowych wraz z rozbiórką budynku pompowni”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA: - data zamieszczenia: 2019.11.08

podkreslenie

więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA:
„Dostawę oleju napędowego w ilości do 160 000 l. dla potrzeb MWiK Sp. z o.o.  w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA: - data zamieszczenia: 2019.11.07

podkreslenie

więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA:
„Budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy o 200 mm i o 160 mm w Ostrowcu Świętokrzyskim”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA: - data zamieszczenia: 2019.11.04

podkreslenie

więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA:
„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnejw ulicy Rzeczki (nr 11 - 51) w Ostrowcu Świętokrzyskim”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA: - data zamieszczenia: 2019.10.14

podkreslenie

więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rozległej w Ostrowcu Świętokrzyskim”

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW