Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

ZAPYTANIE OFERTOWE: - data zamieszczenia: 2019.10.24

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE:
„Renowacja  studni  kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Ostrowcu Św. przy użyciu zapraw cementowych wzbogaconych polimerami ”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: - data zamieszczenia: 2019.10.08

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE:
"Remont pokrycia dachów dwóch zbiorników wody pitnej wraz z termomodernizacją oraz remontem pokrycia dachu na komorze zasuw, zlokalizowanych przy ul. Kieleckiej w  Szewnie”         

ZAPYTANIE OFERTOWE: - data zamieszczenia: 2019.10.07

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE:
„Remont orynnowania budynków administracyjno - socjalnych, zlokalizowanych przy ul. Długiej 14 oraz Sienkiewicza 91 wraz z remontem  pokrycia dachu garażu przy ul. Sienkiewicza 91 w Ostrowcu Św.”

ZAPYTANIE OFERTOWE: - data zamieszczenia: 2019.09.19

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE:
„Remont stacji zlewczej typ STZ 201BP znajdującej się na terenie Wydziału Oczyszczalni Ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim”

ZAPYTANIE OFERTOWE - data zamieszczenia: 2019.08.08

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej 25kW

ZAPYTANIE OFERTOWE: - data zamieszczenia: 2019.07.18

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE: ,,Meble laboratoryjne"

Zapytanie ofertowe - data zamieszczenia: 2019.06.18

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE:
„Wykonanie projektu budowlanego, dostawę i montaż wagi samochodowej z fundamentem zagłębionym o długości 18m do ważenia pojazdów do 60t”

 

Zapytanie ofertowe - data zamieszczenia: 2019.03.13

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE:
„Dostawa 20 szt. rejestratorów akustycznych do lokalizacji wycieków na sieci wodociągowej ”

ZAPYTANIE OFERTOWE - data zamieszczenia: 2019.01.17

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE:
„Świadczeniu usług geodezyjnych dla potrzeb MWiK Sp. z o.o. w 2019 roku”

ZAPYTANIE OFERTOWE - data zamieszczenia: 2019.01.07

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE:
Świadczeniu usług geodezyjnych dla potrzeb MWiK Sp. z o.o. w 2019 roku

   


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW