Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Zapytanie ofertowe - data zamieszczenia: 2020.10.07

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA :
„Dostawę, montaż i uruchomienie (wymiana) całego systemu sterującego w agregacie kogeneracyjnym FG 180 Sokratherm (Viessmann) na terenie  Wydziału Oczyszczalni Ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim.”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2020.09.15

podkreslenie

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
„Ostateczny odzysk lub ostateczne unieszkodliwienie ścieków zanieczyszczonych olejem hartowniczym”

Zapytanie ofertowe - data zamieszczenia: 2020.09.10

podkreslenie

więcej

Zapytanie ofertowe na „Dostawę, montaż i uruchomienie (wymiana) całego systemu sterującego w agregacie kogeneracyjnym FG 180 Sokratherm (Viessmann) na terenie  Wydziału Oczyszczalni Ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Zapytanie ofertowe na wykonanie "Ostatecznego odzysku lub ostatecznego unieszkodliwienia ścieków zanieczyszczonych olejem hartowniczym - data zamieszczenia: 2020.09.03

podkreslenie

więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie "Ostatecznego odzysku lub ostatecznego unieszkodliwienia ścieków zanieczyszczonych olejem hartowniczym

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - data zamieszczenia: 2020.07.23

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Monitorowanie systemu alarmowego obiektów Ujęcia Wody Kąty Denkowskie oraz Biura Spółki ul. Sienkiewicza 91”

Zapytanie ofertowe - data zamieszczenia: 2020.07.17

podkreslenie

więcej

Zapytanie ofertowe na:

„Monitorowanie systemu alarmowego obiektów Ujęcia Wody Kąty Denkowskie oraz Biura Spółki ul. Sienkiewicza 91”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2020.07.06

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Dostawę zestawu filtracyjnego”

ZAPYTANIE OFERTOWE: - data zamieszczenia: 2020.06.29

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE   OFERTOWE pn:
„Dostawa zestawu filtracyjnego”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2020.05.25

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy „Budowie dwutorowej linii zasilającej SN 15kV dla Ujęcia Wody Kąty Denkowskie”
 

ZAPYTANIE OFERTOWE: - data zamieszczenia: 2020.05.15

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE   OFERTOWE:
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy „Budowie dwutorowej linii zasilającej SN 15kV dla Ujęcia Wody Kąty Denkowskie”


 

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW