Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Informacja z otwarcia ofert: - data zamieszczenia: 2020.12.17

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert:
„Budowa kanału sanitarnego w ulicy Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim”


 

Informacja z otwarcia ofert: - data zamieszczenia: 2020.11.09

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn:
Zadanie Nr 3: ,,Budowa parkingu do 27 miejsc postojowych wraz z oświetleniem na działce Nr ew. 11/3 (obręb 12, arkusz 2) przy ul. Sienkiewicza 91 w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Informacja z otwarcia ofert 06.11.2020 - data zamieszczenia: 2020.11.06

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu "Sukcesywna dostawa urządzeń do systemu rejestracji danych z transmisją GSM/GPRS dla MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św."

Informacja z otwarcia ofert: - data zamieszczenia: 2020.09.29

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn:
„DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB MWiK SPÓŁKA Z O.O.W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021”

Informacja z otwarcia ofert: - data zamieszczenia: 2020.09.25

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert:
„Przebudowa pomieszczeń biura obsługi interesanta w budynku Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Informacja z otwarcia ofert: - data zamieszczenia: 2020.09.17

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert:
„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Informacja z otwarcia ofert: - data zamieszczenia: 2020.09.15

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert:
„Budowa komory podziemnej z zestawem hydroforowym, rozbiórka budynku pompowni, budowa parkingu do 27 miejsc postojowych”, Zadanie Nr 2: „Rozbiórka budynku pompowni”

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: - data zamieszczenia: 2020.09.14

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert:
Ostateczny odzysk lub ostateczne unieszkodliwienie ścieków zanieczyszczonych olejem hartowniczym”

Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 2020.09.10

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert:
„Budowa komory podziemnej z zestawem hydroforowym, rozbiórka budynku pompowni, budowa parkingu do 27 miejsc postojowych”- Zadanie Nr 1

Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 2020.08.19

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn:
„Budowa  wodociągu dn 200 i dn 160 wraz z zestawem hydroforowym w ulicach: Traugutta, Łączna, Winnica, Wąwozy
w Ostrowcu Świętokrzyskim”

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW