Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Informacja z otwarcia ofert: - data zamieszczenia: 2020.09.29

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn:
„DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB MWiK SPÓŁKA Z O.O.W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021”

Informacja z otwarcia ofert: - data zamieszczenia: 2020.09.25

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert:
„Przebudowa pomieszczeń biura obsługi interesanta w budynku Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Informacja z otwarcia ofert: - data zamieszczenia: 2020.09.17

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert:
„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Informacja z otwarcia ofert: - data zamieszczenia: 2020.09.15

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert:
„Budowa komory podziemnej z zestawem hydroforowym, rozbiórka budynku pompowni, budowa parkingu do 27 miejsc postojowych”, Zadanie Nr 2: „Rozbiórka budynku pompowni”

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: - data zamieszczenia: 2020.09.14

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert:
Ostateczny odzysk lub ostateczne unieszkodliwienie ścieków zanieczyszczonych olejem hartowniczym”

Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 2020.09.10

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert:
„Budowa komory podziemnej z zestawem hydroforowym, rozbiórka budynku pompowni, budowa parkingu do 27 miejsc postojowych”- Zadanie Nr 1

Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 2020.08.19

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn:
„Budowa  wodociągu dn 200 i dn 160 wraz z zestawem hydroforowym w ulicach: Traugutta, Łączna, Winnica, Wąwozy
w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Informacja z otwarcia ofert 30.06.2020 - data zamieszczenia: 2020.06.30

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. bocznej od Niskiej (dz. nr 2, 1/27) w Ostrowcu Świętokrzyskim"

Infomacja z otwarcia ofert 25.06.2020 - data zamieszczenia: 2020.06.25

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Modernizację kotłowni gazowej oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Mostowa 72" - znak 8 ZP/2020

Informacja z Otwarcia Ofert 18.05.2020 - data zamieszczenia: 2020.05.18

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu: "Budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 i 160 mm w Ostrowcu Świtokrzyskim" - znak 7 ZP/2020

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW