Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o wyborze oferty 15.10.2020 - data zamieszczenia: 2020.10.15

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniuna "Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na okres od 01.01.2021 do 31.12.2021"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: - data zamieszczenia: 2020.10.06

podkreslenie

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
„Przebudowa pomieszczeń biura obsługi interesanta w budynku Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: - data zamieszczenia: 2020.09.29

podkreslenie

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 „Budowa komory podziemnej z zestawem hydroforowym, rozbiórka budynku pompowni, budowa parkingu do 27 miejsc postojowych” - Zadanie Nr 2: „Rozbiórka budynku pompowni”

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA - data zamieszczenia: 2020.09.21

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA:
„Dostawę, montaż i uruchomienie (wymiana) całego systemu sterującego w agregacie kogeneracyjnym FG 180 Sokratherm (Viessmann) na terenie  Wydziału Oczyszczalni Ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: - data zamieszczenia: 2020.09.21

podkreslenie

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Zadanie Nr 4: „Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: - data zamieszczenia: 2020.09.21

podkreslenie

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Zadanie Nr 3: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Pszczelej w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: - data zamieszczenia: 2020.09.21

podkreslenie

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Zadanie Nr 2: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Konwaliowej  w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: - data zamieszczenia: 2020.09.21

podkreslenie

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Zadanie Nr 1: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolonia Robotnicza (nr 7 - 9) w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: - data zamieszczenia: 2020.09.18

podkreslenie

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.:
„Budowa komory podziemnej z zestawem hydroforowym, rozbiórka budynku pompowni, budowa parkingu do 27 miejsc postojowych”
Zadanie Nr 1: „Budowa komory podziemnej z zestawem hydroforowym wraz z instalacją elektryczną do zasilania na działce Nr ew. 11/3 (obręb 12, arkusz 2) przy ul. Sienkiewicza 91 w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2020.09.15

podkreslenie

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym pn.:
„Ostateczny odzysk lub ostateczne unieszkodliwienie ścieków zanieczyszczonych olejem hartowniczym”

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW