Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: - data zamieszczenia: 2021.01.11

podkreslenie

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
„Budowa kanału sanitarnego w ulicy Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: - data zamieszczenia: 2020.12.04

podkreslenie

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
„Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadu o kodzie 10 01 01 - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: - data zamieszczenia: 2020.11.26

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE  OFERTOWE   
„Naprawa prawego i lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Szewnianka, przy moście na ul. Wiejskiej w Ostrowcu Św. na łącznym odcinku około 28 mb”

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: - data zamieszczenia: 2020.11.18

podkreslenie

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zadanie Nr 3: ,,Budowa parkingu do 27 miejsc postojowych wraz z oświetleniem na działce Nr ew. 11/3 (obręb 12, arkusz 2) przy ul. Sienkiewicza 91 w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO - data zamieszczenia: 2020.11.18

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
„Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadu o kodzie 10 01 01 - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)”

Ogłoszenie o wyborze oferty 15.10.2020 - data zamieszczenia: 2020.10.15

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniuna "Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na okres od 01.01.2021 do 31.12.2021"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: - data zamieszczenia: 2020.10.06

podkreslenie

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
„Przebudowa pomieszczeń biura obsługi interesanta w budynku Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: - data zamieszczenia: 2020.09.29

podkreslenie

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 „Budowa komory podziemnej z zestawem hydroforowym, rozbiórka budynku pompowni, budowa parkingu do 27 miejsc postojowych” - Zadanie Nr 2: „Rozbiórka budynku pompowni”

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA - data zamieszczenia: 2020.09.21

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA:
„Dostawę, montaż i uruchomienie (wymiana) całego systemu sterującego w agregacie kogeneracyjnym FG 180 Sokratherm (Viessmann) na terenie  Wydziału Oczyszczalni Ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: - data zamieszczenia: 2020.09.21

podkreslenie

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Zadanie Nr 4: „Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW