Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 428 000 EURO: - data zamieszczenia: 2020.09.17

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 428 000 EURO:
„DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB MWiK SPÓŁKA Z O.O.W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021”
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 5 350 000 euro na: - data zamieszczenia: 2020.09.10

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 5 350 000 euro na:
„Przebudowę pomieszczeń biura obsługi interesanta w budynku Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługi) o wartości poniżej 428 000 EURO - data zamieszczenia: 2020.09.10

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługi) o wartości poniżej 428 000 EURO p.n:
„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 5 350 000 euro na: - data zamieszczenia: 2020.08.19

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 5 350 000 euro na:
 „Budowa komory podziemnej z zestawem hydroforowym, rozbiórka budynku pompowni, budowa parkingu do 27 miejsc postojowych”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 5 350 000 EURO pn: - data zamieszczenia: 2020.07.31

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 5 350 000 euro na:
„Budowę  wodociągu dn 200 i dn 160 wraz z zestawem  hydroforowym w ulicach: Traugutta, Łączna, Winnica, Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 5 350 000 EURO pn: - data zamieszczenia: 2020.06.15

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 5 350 000 EURO pn:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od Niskiej ( dz. Nr 2, 1/27) w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych o wartości poniżej 5 350 000 EURO - data zamieszczenia: 2020.06.09

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych o wartości poniżej 5 350 000 EURO na wykonanie "Modernizacji kotłowni gazowej oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Mostowa 72"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 5 350 000 EURO - data zamieszczenia: 2020.04.28

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 5 350 000 EURO na:
„Budowę kanalizacji sanitarnej o średnicy  o 200 mm i o 160 mm w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 5 350 000 EURO - data zamieszczenia: 2020.03.13

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 5 350 000 EURO pn:„Budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy  o 200 mm i o 160 mm w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługi) o wartości poniżej 428 000 EURO p.n: - data zamieszczenia: 2020.03.12

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługi) o wartości poniżej 428 000 EURO p.n:
„Świadczenie elektronicznych usług pocztowych dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim'
 

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW