Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o zawarciu umowy_przebudowa pomieszczeń biura - data zamieszczenia: 2020.10.12

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o zawarciu umowy_przebudowa pomieszczeń biura

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 12.10.2020 - data zamieszczenia: 2020.10.12

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o zawarciu umowy: Rozbiórka budynku pompowni

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - data zamieszczenia: 2020.09.30

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
„Budowa komory podziemnej z zestawem hydroforowym, rozbiórka budynku pompowni, budowa parkingu do 27 miejsc postojowych”
Zadanie Nr 1: „Budowa komory podziemnej z zestawem hydroforowym wraz z instalacją elektryczną do zasilania
na działce Nr ew. 11/3 (obręb 12, arkusz 2) przy ul. Sienkiewicza 91 w Ostrowcu Świętokrzyskim”


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - data zamieszczenia: 2020.09.09

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na:
"Budowa  wodociągu dn 200 i dn 160 wraz z zestawem hydroforowym w ulicach: Traugutta, Łączna, Winnica, Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na: - data zamieszczenia: 2020.07.30

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na:
„Modernizacja kotłowni gazowej oczyszczalni ścieków MWiK w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Mostowa 72”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - data zamieszczenia: 2020.07.20

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od Niskiej (dz. Nr 2, 1/27)  w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2020.06.16

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:
Zadanie Nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wałowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ogłoszenie o zawarciu umowy - data zamieszczenia: 2020.06.08

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - post. znak 7 ZP/2020,

"Budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm i 160 mm, w Ostrowcu Świętokrzyskim"-zadanie Nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej ulicy bocznej od ul. Mostowej  w Ostrowcu Świętokrzyskim,  zadanie Nr 3: