Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 2021.11.30

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert na:
 „Dostawę oleju napędowego w ilości do 140 000 litrów dla potrzeb MWiK Spółki z o.o.  w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 2021.11.08

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert na:
Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb MWiK Spółka z o.o.w Ostrowcu Świętokrzyskim na okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 2021.11.05

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert na:
„Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej min.29kWp, max. 31kWp dla Budynku Biura Spółki ul. Sienkiewicza 91”

Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 2021.10.15

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert:
„Dostawa samochodu ciężarowego - wywrotki tylnozsypowej |o masie całkowitej minimum 34 tony”

Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 2021.09.28

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert na:
„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 2021.09.21

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert na:
,,Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb MWiK Spółka z o.o.w Ostrowcu Świętokrzyskim na okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.'

Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 2021.08.31

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcie ofert w postępowaniu:

"Świadczenie elektronicznych usług pocztowych dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim"

Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 2021.08.16

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompownią ścieków w ulicy Kolejowej w Ostrowcu Świętokrzyskim na działkach o nr ew. 164, 3, 4, 5, 6/1, 7, 10/2, 10/1 (obr. 39, ark. 3) -post. znak 17 ZPs/2021

Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 2021.08.12

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert na:
„Opracowanie  dokumentacji projektowej budowy hydroforni na wodociągu w ulicy Przemysłowej (dz. Nr 3/55 obr.28, ark.1)  w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 2021.08.05

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert na:
„Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy instalacji kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim”

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW