Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Informacja z otwarcia ofert: - data zamieszczenia: 2021.01.14

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert:
„Dostawa wodomierzy do wody zimnej, o różnych średnicach z liczydłem przystosowanym do modułów radiowych”

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: - data zamieszczenia: 2021.01.12

podkreslenie

więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg
po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych masą mineralno-bitumiczną z otaczarki o przewidywalnej łącznej powierzchni 7 000 m2 oraz frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno o przewidywalnej łącznej powierzchni 600 m2”


 

   


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW