Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

ZAPYTANIE OFERTOWE: - data zamieszczenia: 2021.12.07

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:
„WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z MATERIAŁAMI NA BUDYNKU WARSZTATOWYM  NA TERENIE WYDZIAŁU SPZĘTU i TRANSPORTU W OSTROWCU ŚW., UL. MOSTOWA 72”
 

ZAPYTANIE OFERTOWE: - data zamieszczenia: 2021.10.28

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na :„Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej min.29kWp, max. 31kWp dla Budynku Biura Spółki ul. Sienkiewicza 91”

Zapytanie ofertowe na dostawę spektrofotometru - data zamieszczenia: 2021.08.31

podkreslenie

więcej

Zapytanie ofertowe na "Dostawe spektrofotometru UV-VIS"

ZAPYTANIE OFERTOWE: - data zamieszczenia: 2021.08.10

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na:
"Dostawę materiałów do budowy sieci kanalizacyjnej - dostawę kręgów betonowych, nakryw nastudziennych i pierścieni regulujących betonowych"

ZAPYTANIE OFERTOWE - data zamieszczenia: 2021.06.24

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na:
Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej min. 29 kWp max.31 kWh dla Budynku Biura Spółki ul. Sienkiewicza 91

ZAPYTANIE OFERTOWE - data zamieszczenia: 2021.03.24

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na:
„Wykonanie pokrycia dachowego wraz z materiałami na budynku administracyjnym Wydziału Sprzętu i Transportu ul. Mostowa 72”


 

ZAPYTANIE OFERTOWE - data zamieszczenia: 2021.02.26

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:
„Dostawę samochodu ciężarowego o masie całkowitej do 2,5t”

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: - data zamieszczenia: 2021.01.18

podkreslenie

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:
„Świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb MWiK Sp. z o.o. w 2021 roku”

   


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW