Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 428 000 EURO - data zamieszczenia: 2021.11.23

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 428 000 EURO na: 
„Dostawa oleju napędowego w ilości do 140 000 litrów dla potrzeb MWiK Spółki z o.o.  w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 428 000 EURO - data zamieszczenia: 2021.10.07

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 428 000 EURO na:
„Dostawę samochodu ciężarowego - wywrotki tylnozsypowej|o masie całkowitej minimum 34 tony”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości powyżej 428 000 EURO - data zamieszczenia: 2021.10.06

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości powyżej 428 000 EURO na: Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb MWiK Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługi) o wartości poniżej 428 000 EURO - data zamieszczenia: 2021.09.20

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługi) o wartości poniżej 428 000 EURO p.n.:
„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawa) o wartości poniżej 428 000 EURO p.n: - data zamieszczenia: 2021.09.10

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawa) o wartości poniżej 428 000 EURO p.n:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb MWiK Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługi) o wartości poniżej 428 000 EURO p.n: - data zamieszczenia: 2021.08.13

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługi) o wartości poniżej 428 000 EURO p.n:
„Świadczenie elektronicznych usług pocztowych dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 5 350 000 euro na: - data zamieszczenia: 2021.08.09

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 5 350 000 euro na:„Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompownią ścieków w ulicy Kolejowej w Ostrowcu Świętokrzyskim  na działkach o nr Ew.164, 3, 4, 5, 6/1, 7, 10/2, 10/1 (Obr. 39, ark.3)”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługa) o wartości poniżej 428 000 EURO: - data zamieszczenia: 2021.08.06

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługa) o wartości poniżej 428 000 EURO:
„Opracowanie  dokumentacji projektowej budowy hydroforni  na wodociągu w ulicy Przemysłowej (dz. Nr 3/55 obr.28, ark.1)  w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługa) o wartości poniżej 428 000 EURO: - data zamieszczenia: 2021.07.29

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługa) o wartości poniżej 428 000 EURO:
„Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy instalacji kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego na roboty budowlane o wartości poniżej 5 350 000 euro na: - data zamieszczenia: 2021.07.29

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego na roboty budowlane o wartości poniżej 5 350 000 euro na:
„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompownią ścieków w ulicy Kolejowej w Ostrowcu Świętokrzyskim  na działkach o nr Ew.164, 3, 4, 5, 6/1, 7, 10/2, 10/1 (Obr. 39, ark.3)”

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW