Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2021.12.09

podkreslenie

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 „Dostawa oleju napędowego w ilości do 140 000 litrów dla potrzeb MWiK Spółki z o.o.  w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2021.12.09

podkreslenie

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
„WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z MATERIAŁAMI NA BUDYNKU WARSZTATOWYM  NA TERENIE WYDZIAŁU SPZĘTU i TRANSPORTU W OSTROWCU ŚW., UL. MOSTOWA 72”
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2021.11.18

podkreslenie

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb MWiK Spółka z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim na okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2021.11.18

podkreslenie

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej min.29kWp, max. 31kWp dla Budynku Biura Spółki ul. Sienkiewicza 91”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2021.11.05

podkreslenie

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
„Dostawę samochodu ciężarowego - wywrotki tylnozsypowej|o masie całkowitej minimum 34 tony”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2021.10.01

podkreslenie

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: - data zamieszczenia: 2021.09.22

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na:
,,Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb MWiK Spółka z o.o.w Ostrowcu Świętokrzyskim na okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r."

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2021.09.13

podkreslenie

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
„Świadczenie elektronicznych usług pocztowych dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2021.09.10

podkreslenie

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na: „Dostawę spektrofotometru UV-Vis"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 16 ZPs/2021 - data zamieszczenia: 2021.08.26

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu znak: 16 ZPs/2021:

"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hydroforni na wodociągu w ulicy Przemysłowej  (dz. Nr 3/55, obr. 28, ark. 1) w Ostrowcu Świętokrzyskim"

  następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW