Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2022.05.20

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
„Dostawa kruszywa drogowo budowlanego w ilości 2000 ton
- kruszywo drogowo budowlane 31,5-63 mm w ilości 500 ton
- kruszywo drogowo budowlane 4-31 mm w ilości 1500 ton”

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 2022.05.13

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pn.: „Dostawa piachu ogólnobudowlanego w ilości 4 000 ton”

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 2022.05.13

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
„UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM”

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2022.04.20

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
„Wykonania badań laboratoryjnych gruntów, osadu komunalnego, skratek, zawartości piaskowników w okresie od 01.05.2022 do 30.04.2024 roku”

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia - data zamieszczenia: 2022.03.23

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia pn.:
„Dostawa w 2022 roku materiałów do budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych”

   


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW