Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2017.10.30

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim” Zadanie Nr 5

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2017.10.30

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim” Zadanie Nr 4

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2017.10.30

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim” Zadanie Nr 3

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2017.10.30

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim” Zadanie Nr 2
 
 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2017.10.30

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim” Zadanie Nr 1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2017.10.25

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Dostawa oleju napędowego w ilości do 160 000 litrów dla potrzeb MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2017.10.20

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Dostawa wodomierzy do wody zimnej o różnych średnicach z liczydłem przystosowanym do modułów radiowych”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2017.09.26

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Dostawa komunikacyjnych nakładek radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy do wody pitnej zimnej dla MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2017.09.12

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym i instalacją wewnętrzną energii elektrycznej w ulicy Zwierzynieckiej na osiedlu Gutwin-Zachód w Ostrowcu Świętokrzyskim"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2017.08.30

podkreslenie

więcej

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Dostawę kruszywa drogowo budowlanego w ilości 4 300 ton: kruszywo drogowo budowlane dolomit dewoński 31,5-63 mm w ilości 1 400 ton, kruszywo drogowo budowlane dolomit dewoński 4-31 mm w ilości 2 900 ton"

  poprzednia      następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW