Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 418 000 EURO p.n.: - data zamieszczenia: 2017.09.13

podkreslenie

więcej

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 418 000 EURO p.n.:

„Dostawa komunikacyjnych nakładek radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy do wody pitnej zimnej dla MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 5 225 000 Euro - data zamieszczenia: 2017.08.24

podkreslenie

więcej

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 5 225 000 Euro

„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym i instalacją wewnętrzną energii elektrycznej w ulicy Zwierzynieckiej na osiedlu Gutwin-Zachód w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 418 000 EURO p.n.: - data zamieszczenia: 2017.08.17

podkreslenie

więcej

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 418 000 EURO p.n.:

„Dostawa kruszywa drogowo budowlanego w ilości 4 300 ton tj: kruszywo drogowo budowlane dolomit dewoński 31,5-63 mm w ilości 1 400 ton oraz kruszywo drogowo budowlane dolomit dewoński 4-31 mm w ilości 2 900 ton"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługa) o wartości poniżej 418 000 EURO p.n.: - data zamieszczenia: 2017.07.28

podkreslenie

więcej

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej 418 000 EURO) p.n.:

„Opracowanie koncepcji zagospodarowania osadów ściekowych pochodzących z miejskiej oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługa) o wartości poniżej 418 000 EURO p.n.: - data zamieszczenia: 2017.07.05

podkreslenie

więcej

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługa) o wartości poniżej 418 000 EURO p.n.:

„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługa) o wartości poniżej 418 000 EURO p.n.: - data zamieszczenia: 2017.06.05

podkreslenie

więcej

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługa) o wartości poniżej 418 000 EURO p.n.:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 418 000 EURO p.n.: - data zamieszczenia: 2017.04.28

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej 418 000 EURO na

Dostawa w 2017/2018 roku materiałów do budowy sieci wod. – kan.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 5 225 000 Euro - data zamieszczenia: 2017.04.27

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 5 225 000 Euro na:
„Budowę kanału sanitarnego o średnicy  ø 200 mm i ø 160 mm, w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia - data zamieszczenia: 2017.03.10

podkreslenie

więcej

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej 418 000 EURO p.n.:

„Dostawa komunikacyjnych nakładek radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy do wody pitnej zimnej dla MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 5 225 000 Euro - data zamieszczenia: 2017.03.03

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 5 225 000 Euro na:
„Budowa kanału sanitarnego o średnicy ø 200 mm i ø 160 mm w Ostrowcu Świętokrzyskim” Zadanie Nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Skośnej i ulicach bocznych od ul. Skośnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zadanie Nr 2:Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kochowskiego i Mrozowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zadanie Nr 3: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Świętojańskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

  poprzednia      następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW