Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 5 548 000 EURO - data zamieszczenia: 2018.07.19

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 5 548 000 EURO pn:
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Akacjowej, Morelowej, Migdałowej i Miętowej na osiedlu Gutwin-Zachód w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 5 548 000 EURO pn: - data zamieszczenia: 2018.07.16

podkreslenie

więcej


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 5 548 000 EURO pn:
„Budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy o 200 mm i o 160 mm w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego (usługi) o wartości poniżej 221 000 EURO p.n: - data zamieszczenia: 2018.06.12

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego (usługi) o wartości poniżej 221 000 EURO p.n:
„Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych przy budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Miodowej oraz Platanowej w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 443 000 EURO - data zamieszczenia: 2018.06.11

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 443 000 EURO na:
„Dostawę w 2018 roku materiałów do budowy sieci wodociągowej”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n: - data zamieszczenia: 2018.06.06

podkreslenie

więcej


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n:
„Dostawa w 2018 roku materiałów do budowy sieci wod. – kan.”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n: - data zamieszczenia: 2018.05.18

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n:
„Dostawa w 2018/2019 roku materiałów do budowy sieci wod. – kan.”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego (roboty budowlanej) o wartości poniżej 5 548 000 EURO - data zamieszczenia: 2018.05.17

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 5 548 000 EURO pn:
„Budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy ø 200 mm i ø 160 mm w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego (roboty budowlanej) o wartości poniżej 5 548 000 EURO - data zamieszczenia: 2018.05.11

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 5 548 000 EURO pn:
„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym, zjazdem i instalacją wewnętrzną elektryczną w ul. Miodowej i w ulicach bocznych od ul. Miodowej na osiedlu Gutwin-Zachód w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługi) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n: - data zamieszczenia: 2018.04.30

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługa) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n:
„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego (usługi) o wartości poniżej 221 000 EURO p.n: - data zamieszczenia: 2018.04.24

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego (usługi) o wartości poniżej 221 000 EURO pn.:
„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii kablowych 15kV zasilających Ujęcie Wody „Kąty Denkowskie”

  poprzednia      następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW