Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: - data zamieszczenia: 2018.11.06

podkreslenie

więcej


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb MWiK Spółka z o.o.w Ostrowcu Świętokrzyskim na okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.11.02

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:  „Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim” Zadanie Nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w drodze technicznej  równoległej do drogi gminnej klasy Z w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.11.02

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:
„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Zadanie Nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej  w rejonie ulic Porzeczkowa - Malinowa - Jarzębinowa (dz. nr 8.2-8/19, 8.2-8/20 i 8.2-10/4) w Ostrowcu Świętokrzyskim.


 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 2018.10.19

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb MWiK Spółka z o.o.w Ostrowcu Świętokrzyskim na okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.”


 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 2018.10.17

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

Zadanie Nr 1: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wałowej w Ostrowcu  Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.10.05

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: Zadanie Nr 2: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w ulicy Sadowej i Poprzecznej
w Ostrowcu  Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 2018.10.03

podkreslenie

więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: „DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB MWiK SP. Z O. O.W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK 2019”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.10.02

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:
pHmetr/redox

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.10.02

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

Łaznia wodna z cyrkulacją do oznaczania indeksu nadmanganianowego

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. - data zamieszczenia: 2018.09.11

podkreslenie

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:
„DOSTAWA PIACHU OGÓLNOBUDOWLANEGO W ILOŚCI 5 000 TON”

  poprzednia      następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW