Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługa) o wartości poniżej 428 000 EURO: - data zamieszczenia: 2021.07.26

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługa) o wartości poniżej 428 000 euro na:
„Opracowanie  dokumentacji projektowej budowy hydroforni na wodociągu w ulicy Przemysłowej (dz. Nr 3/55 obr.28, ark.1)  w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym na usługę o wartości poniżej 428 000 EURO - data zamieszczenia: 2021.07.21

podkreslenie

więcej

Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno - użytkowego przebudowy instalacji kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym na roboty budowlane o wartości poniżej 5 350 000 EURO - data zamieszczenia: 2021.07.19

podkreslenie

więcej

"Budowa kanalizacji sanitanej grawitacyjno-tłocznej z przepompownia ścieków w ulicy Kolejowej w Ostrowcu Świętokrzyskim na działkach o nr ew. 164, 3, 4, 5, 6/1, 7, 10/2, 10/1 (Obręb 39, ark. 3)"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego na roboty budowlane o wartości poniżej 5 350 000 euro na: - data zamieszczenia: 2021.07.15

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego na roboty budowlane o wartości poniżej 5 350 000 euro na:
„Budowę wodociągu z PE dn 110 w ulicy bocznej od Wąwozy (dz. nr 11) w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługa) o wartości poniżej 428 000 EURO: - data zamieszczenia: 2021.07.07

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługa) o wartości poniżej 428 000 EURO pn: „Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy instalacji kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługa) o wartości poniżej 428 000 EURO: - data zamieszczenia: 2021.06.29

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługi) o wartości poniżej 428 000 EURO:
„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 5 350 000 euro na: - data zamieszczenia: 2021.06.02

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 5 350 000 euro na:„Wykonanie prac modernizacyjnych budynków MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”


 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 428 000 EURO: - data zamieszczenia: 2021.06.02

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 428 000 EURO:
„Dostawa w 2021 roku materiałów do budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych”

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym na wykonanie robót budowlanych o wartości poniżej 5 350 000 EURO na: - data zamieszczenia: 2021.05.24

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym na wykonanie robót budowlanych o wartości poniżej 5 350 000 EURO na:
„MODERNIZACJA ROZDZIELNI nN 400V UJĘCIA WODY KĄTY DENKOWSKIE”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 428 000 EURO p.n: - data zamieszczenia: 2021.05.06

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 428 000 EURO p.n:
„Dostawa w 2021 roku materiałów do budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych”

  poprzednia      następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW