Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Zamówienia ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 14 ZPs/2021 - data zamieszczenia: 2021.08.26

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.:

"Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy instalacji kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim" - post. znak: 14 ZPs/2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 17 ZPs/2021 - data zamieszczenia: 2021.08.25

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na:

"Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompownia ścieków w ulicy Kolejowej w Ostrowcu Świętokrzyskim na działkach o nr ew. 164, 3,4,5,6/1,7,10/2,10/1 (obr.39, ark. 3)

Informacja o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 2021.08.06

podkreslenie

więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania na:
„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompownią ścieków w ulicy Kolejowej w Ostrowcu Świętokrzyskim  na działkach o nr Ew.164, 3, 4, 5, 6/1, 7, 10/2, 10/1 (Obr. 39, ark.3)”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2021.08.03

podkreslenie

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
„Budowę wodociągu z PE dn 110 w ulicy bocznej od Wąwozy (dz. nr 11) w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: - data zamieszczenia: 2021.08.03

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania:
„Opracowanie  dokumentacji projektowej budowy hydroforni  na wodociągu w ulicy Przemysłowej (dz. Nr 3/55 obr.28, ark.1)  w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 

Informacja o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 2021.07.28

podkreslenie

więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania na
„Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy instalacji kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 

Informacja o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 2021.07.28

podkreslenie

więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania na:
„Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompownią ścieków w ulicy Kolejowej w Ostrowcu Świętokrzyskim  na działkach o nr Ew.164, 3, 4, 5, 6/1, 7, 10/2, 10/1 (Obr. 39, ark.3)”

Ogłoszenie o uneważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 2021.07.20

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 20.07.2021 na:

"Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno - użytkowego przebudowy instalacji kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim"

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: - data zamieszczenia: 2021.07.13

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na:
„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim” od Zadania Nr 1 do Zadania Nr 6    

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego - data zamieszczenia: 2021.07.07

podkreslenie

więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego:
„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej min. 29kWp, max. 31kWp dla Budynku Biura Spółki ul. Sienkiewicza 91”

  poprzednia      następna  


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW