Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Przetargi ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego na roboty budowlane o wartości poniżej 5 350 000 euro na: - data zamieszczenia: 2021.07.29

podkreslenie

powrót

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego na roboty budowlane o wartości poniżej 5 350 000 euro na:
„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompownią ścieków w ulicy Kolejowej w Ostrowcu Świętokrzyskim  na działkach o nr Ew.164, 3, 4, 5, 6/1, 7, 10/2, 10/1 (Obr. 39, ark.3)”

Ogłoszenie o zamówieniu

podkreslenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

podkreslenie

Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 7

podkreslenie

Załącznik nr 8 do SIWZ wzór umowy

podkreslenie

Załącznik Nr 1 do wzoru umowy

podkreslenie

Załącznik Nr 9-1 Projekt budowlany

podkreslenie

Załącznik Nr 9-2 Pozwolenie na budowę

podkreslenie

Załącznik Nr 10 Przedmiar robót

podkreslenie

Załącznik Nr 11 Specyfilacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robór

podkreslenie

do góry


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW