Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Przetargi ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługa) o wartości poniżej 428 000 EURO: - data zamieszczenia: 2021.07.29

podkreslenie

powrót

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługa) o wartości poniżej 428 000 EURO:
„Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy instalacji kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o zamówieniu

podkreslenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

podkreslenie

Załączniki do SIWZ od Nr 1 do Nr 7

podkreslenie

Załącznik nr 8 do SIWZ wzór umowy

podkreslenie

Załącznik Nr 8-1 do wzoru umowy

podkreslenie

Załącznik nr 8-2 do wzoru umowy

podkreslenie

Załącznik nr 8-2-1, rysunek 1

podkreslenie

Załącznik nr 8-2-2, rysunek 2

podkreslenie

Załącznik nr 8-2-3, rysunek 3

podkreslenie

Załącznik nr 8-2-4, rysunek 4

podkreslenie

Załącznik nr 8-2-5, rysunek 5

podkreslenie

Załącznik nr 8-2-6, rysunek 6

podkreslenie

Załącznik nr 8-2-7, rysunek 2

podkreslenie

Załącznik nr 8-2-8, rysunek 8

podkreslenie

Załącznik nr 8-2-9, rysunek 9

podkreslenie

do góry


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW