Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Przetargi ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługi) o wartości poniżej 428 000 EURO - data zamieszczenia: 2021.09.20

podkreslenie

powrót

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługi) o wartości poniżej 428 000 EURO p.n.:
„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.09.2021 r.

podkreslenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 20.09.2021 r.

podkreslenie

Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 5

podkreslenie

Załącznik Nr 6-1 wzór umowy

podkreslenie

Załącznik Nr 6-1-2, 6-2-2

podkreslenie

Załącznik Nr 6-2 wzór umowy

podkreslenie

Załącznik Nr 6-1-1,6-2-1,6-3-1

podkreslenie

Załącznik Nr 6-3 wzór umowy

podkreslenie

do góry


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW