Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Przetargi ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości powyżej 428 000 EURO - data zamieszczenia: 2021.10.06

podkreslenie

powrót

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości powyżej 428 000 EURO na: Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb MWiK Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.


Ogłoszenie o zamówieniu po publikacji z dnia 6.10.2021 r.

podkreslenie

SWZ

podkreslenie

Załącznik Nr 1 formularz oferta

podkreslenie

Załącznik Nr 2 formularz JEDZ

podkreslenie

Załącznik Nr 3 zobowiązanie

podkreslenie

Załącznik Nr 4 - wykaz dostaw

podkreslenie

Załącznik Nr 5 wspólne ubieganie się

podkreslenie

Załącznik Nr 6 projektowane postanowienia umowy

podkreslenie

Załącznik Nr 7 punkty poboru energii

podkreslenie

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

podkreslenie

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 26.10.2021 r. zgłoszenie sprawy od zamawiającego do wykonawcy

podkreslenie

Wersja edytowalna JEDZ

podkreslenie

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (11.08.2021 r. godz. 10:25)

podkreslenie

Informacja z otwarcia ofert

podkreslenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

podkreslenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

podkreslenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia po publikacji w DUUE z dnia 03.12.2021 r .

podkreslenie

do góry


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW