Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Przetargi ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2017.12.04

podkreslenie

powrót

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

„Usługi ubezpieczeniowe dla MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Zadanie nr 1: „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności gospodarczej i posiadanego mienia, floty pojazdów”
 
 

Ogłoszenie o wyborze

podkreslenie

do góry


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW