Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Przetargi ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n: - data zamieszczenia: 2018.09.17

podkreslenie

powrót


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n:
„DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB MWiK SP. Z O. O.W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK 2019”

Ogłoszenie o zamówieniu

podkreslenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

podkreslenie

Załączniki do SIWZ od Nr 1 do Nr 6

podkreslenie

Załącznik Nr 7 do SIWZ- wzór umowy

podkreslenie

Załącznik Nr 8 do SIWZ

podkreslenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.09.2018 r.

podkreslenie

Ogłoszenie o zmianie SIWZ z dnia 27.09.2018 r.

podkreslenie

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 27.09.2018 r.

podkreslenie

do góry


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW