Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Przetargi ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n: - data zamieszczenia: 2018.09.27

podkreslenie

powrót

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (dostawy) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n:

„Dostawa polielektrolitów wspomagających odwadnianie osadu przefermentowanego w ilości 48 Mg (w formie emulsji ) oraz zagęszczanie osadu nadmiernego na zagęszczaczu mechanicznym w ilości 24 Mg (w formie emulsji) w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowcu Św.”
 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

podkreslenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

podkreslenie

Załączniki do SIWZ od Nr 1 do Nr 6

podkreslenie

Załącznik Nr 7 do SIWZ- wzór umowy

podkreslenie

Załącznik Nr 8 do SIWZ

podkreslenie

Załącznik Nr 9 do SIWZ

podkreslenie

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 30.10.2018 r.

podkreslenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.10.2018 r.

podkreslenie

Ogłoszenie o zmianie SIWZ z dnia 30.10.2018 r.

podkreslenie

do góry


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW