Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Przetargi ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia: 2018.11.26

podkreslenie

powrót

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

Dostawę polielektrolitów wspomagających odwadnianie osadu przefermentowanego
w ilości 48 Mg (w formie emulsji ) oraz zagęszczanie osadu nadmiernego na zagęszczaczu mechanicznym w ilości 24 Mg (w formie emulsji) w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowcu Św.”

Zadanie Nr 2: "Dostawa polielektrolitów wspomagających zagęszczanie osadu nadmiernego na zagęszczaczu mechanicznym w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowcu Św. w ilości 24 Mg (w formie emulsji)".

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

podkreslenie

do góry


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW