Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Przetargi ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługi) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n.: - data zamieszczenia: 2018.12.07

podkreslenie

powrót

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (usługi) o wartości poniżej 443 000 EURO p.n:

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej  w ulicy bocznej od Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie o zamówieniu

podkreslenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

podkreslenie

Załączniki Nr 1 do Nr 7 do SIWZ

podkreslenie

Załącznik Nr 8 do SIWZ - wzór umowy

podkreslenie

Załącznik Nr 9 do SIWZ

podkreslenie

do góry


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW