Miejskie Wodociągi  
 

, ,

Przetargi ZOBACZ ARCHIWUM: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
   

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego (roboty budowlanej ) o wartości poniżej 5 548 000 EURO p.n.: - data zamieszczenia: 2018.12.11

podkreslenie

powrót

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego na roboty budowlane o wartości poniżej 5 548 000 EURO pn:

„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych masą mineralno-bitumiczną z otaczarki o przewidywalnej łącznej powierzchni 6 000 m2,
oraz frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno o przewidywalnej łącznej powierzchni 500 m2”

Ogłoszenie o zamówieniu

podkreslenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

podkreslenie

Załączniki Nr 1 do Nr 6 do SIWZ

podkreslenie

Załączniki Nr 1a do SIWZ

podkreslenie

Załącznik Nr 8 do SIWZ - wzór umowy

podkreslenie

do góry


 

- Aktualności

- Media

- Zarząd


 

- Regulacje
- Dokumenty
- Cennik usług pomocniczych
- Zgłaszanie awarii
- RODO

 

- Sprawozdania z analiz
- Akredytacja
- Badania laboratoryjne
- Komunikat

 

realizacja:
dwarazy.com

jednostkaWFOŚIGW